Turisme

Nordjysk for begyndere

Nordjylland bør samles om fælles markedsføring som i Toscana

AALBORG:- Tænk Toscana, smiler turistchefen saligt. - Tænk Nordjylland som et Toscana.Det er en egn, turisterne rejser langvejs efter. Sådan kan det også blive her, fortsætter Helge Søgaard halvt drømmende. Som Aalborg Kommunes turistchef gennem kun halvandet år har der ellers ikke været meget tid til at drømme, men stillet overfor spørgsmålet om, hvad han ville gøre, hvis han i morgen fik jobbet som turistchef for hele Nordjylland, ja, så finder han fantasien frem. - Turisterne, - og dem skal vi have endnu flere af, skal trækkes hertil som besøgende til en hel egn.Som Toscana gør det. De skal lokkes med naturen, lyset, den rene luft...Er du klar over, hvor rent andre synes, her er? Og de skal tiltrækkes af, at de kan så meget forskelligt heroppe, fortæller Helge Søgaard. Turisterne kan få kultur og hygge, historie og nutid, strand og skov indenfor ganske få kilometer, påpeger han, og bliver straks alvorlig i mælet, da han bliver bedt om at forklare, hvordan hans ønskede fælles nordjysk markedsføring i ind- og udland skal realiseres. - Det bliver ikke let. Det gør det ikke. Mange skal opgive deres suverænitet. Ja, det lyder umiddelbart grimt.Det ved jeg. Men det er det, der skal til, siger han, der aldrig har kendt en branche så "fyldt med foreninger og rod" som turistbranchen. Små kongedømmer Inden han blev turistchef, sad han fire år som direktør for Gigantium. Før da var han i bankverdenen hjemme og udenlands. - Det er en branche med mange små kongedømmer.Enhver kommune med respekt for sig selv mener at skulle have en turistchef. Og det er godt med de mange lokale kræfter.De er gode, mange af dem. Men de skal først i gang, når turisterne er kommet hertil. Det er nødvendigt at stå samlet om det første skridt - at skaffe turisterne hertil, fastslår Helge Søgaard, der også maner til besindighed overfor nye store byggeprojekter. - Det er herligt med alle mulige overraskelser, men de må komme lokalt, når først alle de rejsende er kommet. Men de kommer ikke i første omgang hertil på grund af enkelte overraskende momenter eller et museum eller andet stort. De kommer for det samlede, og det skal ikke bygge på overraskelser, men på at vise en samlet pakke og så leve op til det - plus lidt mere, forklarer han og uddyber: -Det skal være ligesom at drive et pengeinstitut, for eksempel. Danske Bank og de andre har fælles "brand", værdier, reklamer med mere, men hver filial har også en lokal profil. Selv om han er turistchef i den største by i amtet, er han ikke mand for at beslutte det tætte og overordnede samarbejde, han mener skal til. - Nej, det er en politisk beslutning.Det er borgmestre i amt og kommuner, som skal beslutte, at nu vil Nordjylland satse fælles på turisme. Også fordi, der skal penge til, fastholder han. Turisterhvervet har ikke selv midlerne til at sætte en mængde i gang, mener han. Selv om fælles markedsføring, - en fælles indpakning, som han kalder det - overfor især europæiske turister i hans plan ikke skal koste mere, men i stedet give mere valuta for pengene, så kræver det penge og politisk vilje at sætte nyt i gang, erfarer han. Der skal satses - Vi skal tænke visionært sammen. Tænke højt og turde satse. Det skal man også vise, at man gør - og det skal de penge, der følger med, være med til, siger han og erklærer sig "helt enig" i den vision, NORDJYSKEMedier har fremlagt - og som ses i en kort udgave her på siden. På linie med både den og Søgaards drømme er Aalborg netop gået i tættere samarbejde med 11 nabo- og genbokommuner om turisme. Det er en udvidelse af Region Aalborg Samarbejdet om kultur- og erhvervsliv, som Helge Søgaard hilser mere end velkommen. - Det er i min ånd, men jeg ved da godt, det bliver hårdt. Mange forsøg på samarbejde har lidt skibbrud heroppe, men jeg tror, det ofte skyldtes, at de har været for små og for lidt ambitiøse, forklarer han. Størrelsen på det nye samarbejdes ambitioner ligger ikke fast endnu. Først skal de blive enige om mål og organisation, men Søgaard trækker gerne en flig af drømmen med over i jobbet med det nye samarbejde. - Aalborg og omegn er et fyrtårn, som vi kan sælge endnu bedre til flere. Jeg tror selv meget på det, vi kalder "city breaks", små korte storbyferier. Det er Aalborg og omegn ideelt til, og det er et hastigt voksende marked, fortæller Helge Søgaard. Hvorfor der skal satses mere på turisme, anser turistchefen for så simpelt et spørgsmål, at han næsten ikke kan svare på det af bar forundring. - Jamen, arbejdspladser mangler vi jo. Og vi har noget, vi ikke har solgt godt nok. Som vi sagtens kan tage flere penge for og få flere arbejdspladser af, siger turistchef Helge Søgaard, som ikke skal til Toscana. I år. Men han har været der.