Socialpolitik

Nordjysk forsker ser på svigt ved anbringelser

Lektor fra Aalborg Universitet skal stå i spidsen for undersøgelse i Århus

AALBORG:Ekspert i socialt udsatte børn, lektor Karin Kildedal fra Aalborg Universitet, skal stå i spidsen for et kritisk eftersyn af en række verserende sager i Århus Kommune med anbringelse af børn i udsatte familier. Det sker efter en omstridt sag, hvor kommunens tilsyn ifølge en TV2-dokumentar svigtede. Derfor blev en lille dreng misrøgtet i 14 måneder, før han kom i plejefamilie. Det skete trods af advarsler fra læger og sundhedsplejersker lige fra drengens fødsel. Drengens storebror var allerede i plejefamilie og fjernet fra moderen, som var erklæret uegnet til at passe sit barn. Socialrådmand Gert Bjerregaard (V) fra Århus Kommune har allerede varslet en række uvildige og grundige undersøgelser i forlængelse af udsendelsen. Uomtvistelige fejl Han har også erklæret, at det er sket uomtvistelige fejl. Ikke mindst at de sociale myndigheders var alt for længe om at erkende, at forældrene ikke havde evnerne til at tage sig af barnet. Dermed gik der ifølge Bjerregaard 14 måneder i stedet for en måned, før spædbarnet kom i den nødvendige familiepleje - i øvrigt samme sted som storebroderen. - Jeg er meget glad for, at en anerkendt ekspert som Karin Kildedal har sagt ja til at gå stå i spidsen for et eftersyn af sagerne med anbringelser i de mest udsatte familier i Århus Kommune, siger Bjerregaard. Karin Kildedal sammensætter selv et bredt panel af eksperter og praktikere, som gennemgår et repræsentativt udsnit af kommunens anbringelser. Hvis der viser sig et mønster i fejlene, så udvides panelets opgave til at omfatte alle sager med børn under et år. På baggrund af arbejdet skal panelet komme med anbefalinger til kommunens indsats fremover. - Jeg vil gerne understrege, at jeg tager kritikken meget alvorligt. Vi kan naturligvis ikke leve med, at der over en bred front stilles spørgsmål ved kvaliteten i vores arbejde med nogle af de mest udsatte familier i samfundet. Derfor arbejder vi nu på flere fronter, så vi både får undersøgt den konkrete sag, men også får kigget kritisk på området generelt, siger rådmanden. Juridisk De kommende undersøgelser omfatter desuden en juridisk gennemgang af anbringelsesforløbet omkring den 14 måneder gamle dreng. Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland skal desuden analysere den faglige indsats. Endelig indføres der nye interne procedurer for håndtering af anbringelsessager med de mest udsatte familier. Et nyt ekspertteam med specialpædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere skal give faglig rådgivning samt sikre tilsyn og opfølgning i alle sager. Teamet skal løbende samle op og rapportere videre op i systemet i usædvanlige sager. Gert Bjerregaard forventer, at resultaterne af undersøgelsen af anbringelsesforløbet i den konkrete sag er klar om et par måneder. Hvornår den eksterne ekspertvurdering er færdig, afhænger af, hvor omfattende undersøgelserne bliver. /ritzau/