Lokalpolitik

Nordjysk foryngelsesvalg

Det bliver et nyt og yngre hold, nordjyderne i de kommende fire år lader sig repræsentere af på Christiansborg. Syv af de 18 nordjyske mandater tilfaldt nye kandidater - og hver tredje af de 18 er under 40 år.

Gennemsnitsalderen for nordjydernes hold på tinge falder også. Fra 50,3 år i det gamle folketing til 47,2 år i det nye. Valgets ubetinget største overraskelse, set med nordjyske øjne, er den 30-årige Pernille Vigsø Bagge fra Løgstør. Hun erobrede SF's enlige mandat - til overraskelse for de fleste, inklusive hende selv. Egentlig skulle den læreruddannede vesthimmerlænding, der er læreruddannet og siden har læst teologi, om kort tid begynde på det såkaldte pastoralseminar, så hun kunne begynde at virke som præst. Nu bliver hun efter en årrække som byrådsmedlem i Løgstør i stedet politiker på fuld tid efter en valgkamp, hvor hun ikke ofrede penge på valgplakater, kun deltog i et enkelt vælgermøde med 30 deltagere - og var på gaden for at agitere en enkelt gang. Tilmed var det ikke sig selv, men partifællen Villy Dyhr, hun her slog på tromme for. SF's folketingsmedlem gennem de seneste fire år, Lene Garsdal, blev denne gang udfordret af både Villy Dyhr og af amtsrådsmedlem Thomas Krog. Tilsyneladende har de tre imidlertid delt stemmerne imellem sig, så der for Pernille Vigsø Bagge blot skulle 1015 personlige stemmer til for at overhale alle tre. Lene Garsdal, der nu mod sin vilje må forlade Folketinget, var skuffet. - Jeg er ked af, at nordjyderne ikke synes, jeg har gjort det godt nok, sagde hun. Den suveræne topscorer i Nordjylland blev justitsminister Lene Espersen (K), der fik 25.762 personlige stemmer og trak partifællen Jakob Axel Nielsen med til Christiansborg. Hos Socialdemokraterne må byrådsmedlemmer Lene Hansen fra Brønderslev og Rasmus Prehn fra Aalborg nu forlade kommunalpolitik, fordi de begge blev nyvalgt og ifølge deres partis love ikke må bestride to mandater samtidig. Et andet byrådsmedlem fra Brønderslev, Birgitte Josefsen (V), blev også nyvalgt, men kan fuldt lovligt fortsætte i byrådet. Hun har dog valgt at træde ud af Nordjyllands Amtsråd, hvor hun hidtil også har haft sæde. Venstre fik også videnskabsminister Helge Sander nyvalgt, mens Enhedslistens nyvundne mandat helt som forventet tilfaldt Per Clausen.