Nordjysk giftsmugler

NORDJYLLAND:En nordjysk landmand er grebet i forsøget på at smugle 25.000 liter plantegift fra Litauen ind i Danmark. Miljøstyrelsen har meldt ham til politiet og indstiller til anklagemyndigheden, at han idømmes en klækkelig bøde - svarende til 25 procent af afgiften på giften. Det drejer sig om to typer af Roundup, hvoraf den ene type slet ikke er tilladt at bruge i Danmark. Medarbejdere fra Skat standsede transporten i tolden og rettede henvendelse til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion, der omgående nedlagde forbud mod, at forsendelsen nåede frem. Der er tale om en smuglerforretning af et vist omfang. Med et typisk forbrug på 3,5 liter pr. hektar rækker det til at sprøjte næsten 7200 hektar eller alle markerne på 15-20 store gårde. Sagen er blot den sidste af lang række tilfælde af ulovlig import af bekæmpelsesmidler, som de senere år er blevet opdaget af Skat og sendt videre til Miljøstyrelsen. Sidste år afsluttede styrelsen 67 straffesager mod landmænd, der ulovligt indførte bekæmpelsesmidler, hvilket er en tidobling i forhold til tidligere år. Det er med andre ord blevet sværere at importere bekæmpelsesmidler ulovligt – takket være en fælles indsats fra Skat og Miljøstyrelsen, advarer styrelsen.