Nordjysk glæde over udsigt til Lille Vildmose som nationalpark

Om få år kan besøgende opleve svømmende stier, udsigttårne med mulighed for at se traner, kronhjorte og vildsvin plus et besøgscenter med direkte tv fra Kongeørnens rede. Fritgående elge og bisoner er også med i overvejelserne

AALBORG:Miljøminister Hans Chr. Schmidts beslutning om at gøre Lille Vildmose til et af de tre første pilotprojekter for kommende danske nationalparker bliver mødt med glæde hos amt, kommune og Aage V. Jensens Fonde, der gennem flere år har arbejdet sammen om at beskytte naturen i vildmosen. - Det vil få stor betydning for hele Nordjylland, at vi får en af de tre kommende nationalparker, fastslår amtsborgmester Orla Hav, (S). Det samme mener hans partifælle, borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune. - Lille Vildmose er allerede i dag enestående, men kan i fremtiden udvikles og formidles, så området ikke blot er til glæde for nordjyderne, men også vil tiltrække mange turister fra hele landet. Der er lavet et studie af samfundsforskeren Mogens Ove Madsen, der viser, at der kan skabes omkring 100 lokale arbejdspladser, hvis mosen bliver nationalpark, siger Kristian Schnoor. Endnu er der ingen dansk definition på, hvad begrebet nationalpark skal rumme. Mens næsten alle andre vestlige lande forlængst har etableret nationalparker, er der ingen officielle nationalparker i Danmark, omend Rebild i folkemunde harf været kendt som nationalpark siden dansk-amerikanere for snart 100 år siden købte de lyngklædte bakker og lod dem naturfrede som "nationalpark" efter amerikansk forbillede. - For mig vil Lille Vildmose som nationalpark dels betyde at naturen kan formidles meget bedre og dels at naturen bliver bevaret og at de områder, som i dag er påvirket af spaghnumafgravning vil blive reetableret som naturområde, siger Kristian Schnorr. Sejlflod Kommune driver allerede i dag Vildmosegård som et kommunalt naturcenter/naturskole. Desuden har kommunen gennem flere år arbejdet for at få etableret et besøgscenter, der allerede har fået navnet Vildmosecentret. Centralt i bestræbelserne på at gøre Lille Vildmose til nationalpark er de naturbevarende Aage V. Jensens Fonde, der i forvejen ejer Toft og Høstemark Skov og i weekenden netop har købt den mellemliggende Portlandmose af Hedeselskabet. Som følge af fredningen af Lille Vildmose, der blev gennemført i 2001 og som var danmarkshistoriens hidtil mest omfattende fredningssag, er de to indhegnede skove Toft Skov og Høstemark Skov, der begge huser store naturskove og store højmosearealer samt ynglende Kongeørn, lukket for offentligheden. Skovene er nærmest selvklare som kerneområder i en kommende nationalpark, og selv om udgangspunktet i dag er, at der kun er adgang i guidede ture, kan adgangen på sigt lempes, siger Leif Skov, formand for Aage V. Jensens Fonde. - Vi har jo ikke ønske om at holde offentligheden ude, hvis der ikke er grund til det. Hvis der kan gennemføres en forsigtig åbning, der samtidig sikrer at mosens naturværdier ikke tager skade, er vi positive. I øjeblikket er der forslag fra en lokal arbejdsgruppe om at anlægge en sti ud i Tofte Mose til et nyt fugle-og udsigtstårn. Da mosen på det pågældende sted er bundløs kan det måske ske i form af en slags "svømmende sti", fortæller Leif Skov. Andre muligheder er etablering af en kort gangbro mellem trætoppene sådan som det kendes fra flere regnskovsnationalparker i udlandet, og når det kommende besøgscenter bliver en realitet, kan der etableres en fjernsynsskærm med forbindelse til et kamera ved kongeørnens rede inde i skoven, så de besøgende direkte kan se livet i ørnereden. - Det er dog stadig for os helt afgørende at naturen ikke tager skade, og derfor vil en eventuel kontrolleret åbning ind i de to lukkede skove kun ske efter grundige forundersøgelser, siger Leif Skov. Til gengæld er der fuld offentlig adgang til Portlandmosen, og her vil Aage V. Jensen nu gå i gang med naturgenopretning og etablere et spang (bræddegangsti) over højmosen. Portlandmosen kan også blive stedet, der kan huse den første danske elgbestand siden Jernalderen, efter at Aage V. Jensens Fonde har haft en svensk professor til at undersøge vildmosen som levested for store pattedyr. - Vi har netop modtaget rapporten fra den svenske professor, og den viser, at Lille Vildmose vil være velegnet både til at genudsætte elge, bævere og europæiske bisoner, siger Leif Skov, som understreger. at der ikke er taget beslutning om eventuel genudsætning af store pattedyr i mosen.