Aalborg

Nordjysk hjerte- center uundværligt

Ventelister styrker argumenter for fortsat at operere i Aalborg

NORDJYLLAND:Argumenterne for at bevare hjertecentret På Aalborg Sygehus er blevet kraftigt styrket efter det er kommet frem, at mere end 15.000 danskere venter på at få stillet en hjertediagnose eller bliver behandlet for deres hjertesygdom. Det mener Peter Therkildsen (V), der er formand for det nordjyske regionsråds rådgivende udvalg for specialplanlægning og indsats for kortere ventetider. Med så mange patienter på venteliste må det stå klart for enhver, at der er behov for samtlige de fem eksisterende hjertecentre i Danmark, siger han. Risiko for dødsfald Konstateringen kommer på baggrund af en undersøgelse foretaget af Hjerteforeningen, hvis formand Peter Clemmensen gør opmærksom på, at patienterne i værste fald risikerer at dø i ventetiden, fordi de ikke får den rette diagnose og behandling i tide. I andre tilfælde resulterer ventetiden i længere tids fravær fra arbejdsmarkedet, flere hospitalsindlæggelser og et dårligere behandlingsresultat. I nogle regioner må patienterne vente i op til 45 uger. Undersøgelsen bygger på en rundspørge til alle landets medicinske og kirurgiske hjerte-karafdelinger. – Centret i Aalborg kan ganske enkelt ikke undværes, hvis vi blot nogenlunde skal leve op til det behov, der er for behandling af hjertepatienter her i landet. Tilmed viser centret gode resultater, påpeger Peter Therkildsen. Ligger godt Med jævne mellemrum diskuteres det, om der skal være fem, fire, tre eller bare to hjertecentre i Danmark. Spørgsmålet er aktuelt i øjeblikket, fordi Sundhedsstyrelsen er i færd med at gennemgå samtlige specialer i landet. Det sker blandt andet for at finde ud af, hvor mange- eller måske snarere hvor få – sygehuse, specialerne skal fordeles på. – Ud over at præstere gode resultater ligger hjertecentret i Aalborg Sygehus godt geografisk forstået på den måde, at der ikke er så langt til lufthavnen som fra de øvrige hjertecentre i landet. Transporttiden for hjertepatienter fra det østlige Danmark er altså forholdsvis kort, argumenterer Peter Therkildsen.