Nordjysk indsats

Vi kan noget ganske særligt i Nordjylland – noget, vi kan være stolte af, og noget, som vi skal være endnu bedre til at fortælle vores omverden.

Vi er stærke på fremtidens energi- og klimaløsninger. På regionalt niveau arbejder vi på flere fronter med at understøtte udviklingen, så vi får styrket vores teknologi, viden og kompetencer yderligere. For selv med vinden i ryggen kræver det et langt og vedholdende træk at skabe resultater med en proaktiv klimaindsats. Det ved vi i Nordjylland, og derfor sætter vi løbende nye skibe i søen, der skal udnytte de regionale kompetencer, skabe arbejdspladser og styrke regionens grønne profil. I øjeblikket samarbejder regionen med kommuner, væksthus, universitet og interesseorganisationer om etablering af et langsigtet partnerskab med fokus på bæredygtig energiteknologi. Partnerskabet skal være med til at styrke det regionale klimasamarbejde og profilere de nordjyske kompetencer og styrkepositioner i forhold til omverdenen. Mange har allerede vist interesse for at bidrage til dette arbejde, og vi hilser alle gode kræfter velkomne. Jeg mener, at samarbejde er nøgleordet, hvis en fælles regional energi- og klimasatsning skal blive en succes, og de positive tilkendegivelser lover godt for, at partnerskabet allerede inden udgangen af 2009 kan skyde nye, fælles initiativer i gang. Det kommende klimatopmøde i København i december ser jeg ligeledes som en oplagt mulighed for at markedsføre de særlige nordjyske kompetencer på energi- og klimaområdet. Derfor vil Regionen også være til stede under klimatopmødet på Bright Green-messen i Forum, hvor vi sammen med universitetet, væksthuset og nordjyske virksomheder vil have en fælles stand med overskriften ”Fremtidens energi- og klimaløsninger findes i Nordjylland”. Jeg mener, at det er tydeligt, at der er solid vægt bag ordene i dette løfte. Se blot på arbejdet i det nordjyske Vækstforum, som støtter flere store udviklingsprojekter inden for energiområdet med midler fra EU's strukturfonde. Blandt de største satsninger er støtten til projekter inden for brint- og brændselscelleteknologi. Den målrettede regionale satsning har tiltrukket både national og international opmærksomhed samt flere eksterne midler til nordjysk forskning og udvikling inden for netop denne teknologi. Også på andre fronter støtter Vækstforum projekter med en skarp grøn profil. Et af de seneste eksempler er projektet FlexEnergi, der er et netværk, hvor nordjyske aktører inden for fjernvarmesektoren samles omkring udvikling og implementering af vedvarende energi i fjernvarmenettet. I det nuværende Vækstforum ønsker vi at satse yderligere på energiområdet fremover, sådan at flere forpligtende partnerskaber og innovative projekter kan se dagens lys. I Nordjylland har vi ambitiøse visioner, og jeg mener, at der er masser af energi i den regionale klimaindsats. En af vores udfordringer er måske blot, at vi skal være bedre til at fortælle vores succeshistorier. Vi skal gå forrest med det gode eksempel og gøre det klart for enhver, at der er både god fornuft og nye arbejdspladser i at udvikle energiområdet og styrke Nordjyllands grønne profil.