Nordjysk Jazz er ikke enig i årsag til samarbejdsbrud

SAMARBEJDE:På NIH Kultur & Musik' generalforsamling oplyste formanden for foreningen, Jens Tofting, at samarbejdet med Nordjysk Jazz var bragt til ophør, angiveligt fordi Nordjysk Jazz kun ville tage del i overskud, men ikke være med til at dække et eventuelt underskud - og i øvrigt ikke ville være med, når der skulle leveres et stykke arbejde. Denne udlægning er ikke blot en ensidig forenkling af sagen, men også direkte forkert. - og at alle andre udgifter til plakater, programmer og også lokaleleje skal holdes på et absolut minimum. Basis for samarbejdet med de forskellige spillesteder har derfor været, at Nordjysk Jazz kommer med musikken - og modtager til gengæld éntreindtægterne ubeskåret. Spillestederne modtager på tilsvarende vís indtægterne fra salg af drikkevarer m.v. Kun i enkelte tilfælde betaler Nordjysk Jazz for lokaleleje, f. eks. i forbindelse med koncerter på Vendsyssel Kunstmuseum, hvor det er nødvendigt med lønnede vagtpersonnel fra museet under arrangementerne. Dette princip var også en stiltiende forudsætning for samarbejdet med NIH Kultur & Musik og fungerede som sådant særdeles godt i de to-tre år samarbejdet varede. Til gengæld kunne der afholdes en række flotte koncerter med noget af den bedste jazz, der findes, f. eks. med Niels Jørgen Sten's A-Team, Phil Masons All Stars, Niels Henning Ørsted Pedersen Trio og Radioens Big Band & Etta Cameron. Så fik NIH Kultur & Musik den idé, at man ville have "del i overskuddet" og Nordjysk Jazz blev konfronteret med krav om, at vi skulle betale for leje af stole og borde, pedelassistance, bordpynt, mv., hvilket ifølge NIH Kultur & Musik prisberegning ville løbe op i ca. 5000 kr. pr. koncert. Dette krav kunne desværre ikke honoreres af Nordjysk Jazz - og vi måtte derfor venligt takke nej til dette tilbud og derfor ophørte jazzkoncerterne i Brønderslev. Én af årsagerne til NIH Kultur & Musik måde at se tingene på var, at der blev solgt færre drikkevarer (især bajere) ved jazzarrangementerne end f. eks. ved koncerter med ShuBiDua og andre pop/rockgrupper. Rollefordelingen ved koncerterne mellem de to foreninger var, at Nordjysk Jazz' (få) bestyrelses-medlemmer skulle tage sig af at få musikken på plads og NIH Kultur & Musiks mange hjælpere skulle sørge for opstilling af borde/stole og barfaciliteter, men Nordjysk Jazz' bestyrelsesmedlemmer har da ofte hjulpet til med at flytte borde og tænde stearinlys. Det skal understreges, at Nordjysk Jazz i de syv år, foreningen har eksisteret kun har haft et egentligt overskud ved siger og skriver 1 (et) arrangement. Selv om foreningen søger at begrænse omkostningerne til en række ting mest muligt, er der visse uundgåelige udgifter til annoncering, KODA-afgifter og hotelophold for musikerne, der vejer særdeles tungt i foreningens budget - og disse udgifter har NIH Kultur & Musik ikke været med til at betale.