EMNER

Nordjysk kaffeklub om trafik

På tværs af partiskel drøfter MF¿ere trafik - men uenighed om tredje Limfjordsforbindelse

NORDJYLLAND:På tværs af partiskel mødes nordjyske folketingsmedlemmer for at drøfte trafikudviklingen i Nordjylland. Hidtil har det brede samarbejdet især drejet sig om togtrafik. Også andre spørgsmål vedrørende kollektiv trafik kan komme på tale. Men spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse vil aldrig - med den fordeling, mandaterne har i dag - kunne samle bred enighed. - Men det er da fornuftigt at mødes og drøfte trafikspørgsmål, også selv om der er ting, vi ikke kan blive enige om, siger Venstre-folketingsmedlemmet Brigitte Josefsen. Hun og Ole Stavad fra socialdemokraterne er gået i spidsen for en indsats for at skabe opbakning til en Limfjordsforbindelse over Egholm. Intet fælles fodslag Men både Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti og Per Clausen fra Enhedslisten slår fast, at der i spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse aldrig på Christiansborg kommer fælles nordjysk fodslag. - Det vil vi aldrig kunne enes om. Tværtimod vil diskussionen om det kunne forplumre vores enighed på andre områder, siger Per Clausen fra Enhedslisten. - I Dansk Folkeparti mener vi, at staten kan bidrage med et beløb, der svarer til det, et ekstra tunnelrør vil koste. Vil kommunerne, der går ind for en vestlig linje over Egholm, arbejde for den løsning, må de jo også bidrage med det, som den løsning koster ekstra. Det er nemt nok at sige, at staten skal betale det hele, siger Anita Knakkergaard. Om kort tid skal en række af de nordjyske folketingsmedlemmer mødes med den nye trafikminister for at drøfte muligheder for få de nordjyske togskinner og signalanlæg forbedret. Om spørgsmålet om en tredje Limfjordsforbindelse og andre trafikinvesteringer, siger Birgitte Josefsen: - Det er noget, som vi kommer til at drøfte, når infrastrukturkommissionen er kommet med sin rapport. Jeg håber, at der er mulighed for at opnå bred politisk enighed, men her er det lidt ærgerligt, at socialdemokraterne ikke er med i det nuværende trafikforlig, siger Birgitte Josefsen. S: Indbyd os Til det siger det socialdemokratiske medlem af Folketingets trafikudvalg Rasmus Prehn: - Regeringen kan jo blot indbyde os til forhandlinger. Vi vil meget gerne være med til at drøfte de investeringer, der er nødvendige på trafikområdet. - Der er en række spørgsmål, som jeg er med på, at vi drøfter blandt de nordjyske folketingsmedlemmer. Ud over forbedring af togtrafikken kan det være vilkårene for den øvrige del af den kollektive trafik. Her mener jeg, at man kan vælge tiltag, der kan gøre en ny Limfjordsforbindelse overflødig, siger Per Clausen. Trafiksamarbejdet blandt de nordjyske folketingsmedlemmer omfatter foruden Ole Stavad, Birgitte Josefsen og Per Clausen også Marianne Jelved og Pernille Vigsø Bagge. Hos de konservative er der nu en tom plads, efter at Jakob Axel Nielsen er blevet trafikminister, og Dansk Folkeparti har endnu ikke deltaget. torben.holm@nordjyske.dk