Nordjysk klunser hædres af den franske stat

Den franske ambassadør og 91-årige Abbé Pierre med til højtideligheden i Ajstrup på fredag

AJSTRUP:Nordjylland er kommet i Frankrigs søgelys. På fredag modtager Roger Depoilly, lederen af klunsergården i Ajstrup ved Tylstrup, den franske nationale fortjenstorden, Chevalier de l'ordre National du Mérite. Det sker i overværelse af den franske ambassadør i Danmark, Régis de Belenet, og overrækkeren er klunsernes verdensfader, Abbé Pierre, som sine 91 år til trods gør turen fra Paris til Nordjylland. Udnævnelsen er foretaget af den franske stat og præsident Jacques Chirac. Indtil videre går livet sin vante gang på klunsergården Vesterholt. I første omgang gjaldt det - efter at det glade budskab var løbet i hus - om at få gjort klar til det månedlige loppemarked (forgangne fredag og lørdag). Først herefter kan man koncentrere sig om den franske æresbevisning. Der var således formiddagskaffe fra den store termokande midt på bordet og boller, smør og ost til selvsmøring ved langbordet i køkkenet som starten på en arbejdsdag som alle andre, da NORDJYSKE opsøgte den nye ridder. Lokale hjælpere Et hold seniorer fra lokalsamfundet udgør det faste arbejdshold. Der gøres ingen storhed af, at manden på gården får ny værdighed, og at Abbé Pierre er på vej til Tylstrup for anden gang inden for godt et års tid. Roger Depoilly, 55 år, beskeden som altid, breder straks æren ud på hele holdet på gården, 20-25 hjælpere som får indhold i hverdagen ved at hjælpe andre. Men ikke desto mindre æres han som ambassadør for det franske i Danmark. For genbrugsindsatsen, som ifølge Abbé Pierres ånd sker gennem hjælp til selvhjælp. For sit kulturelle virke. For sin deltagelse i den globale debat. Roger er billed- og fotokunstner og har bl. a. udstillet på Nordjyllands Kunstmuseum (billedkunst over temaet 'Mennesker', på Aalborg Universitet, i Børglum Kunstforening og flere gange i Paris. Han skriver desuden en del, bl. a. artikler, ligesom han udveksler holdninger med store dele af verden over internettet. Endnu har der ikke været stunder til at skrive en bog. Lytte og forstå Han lever efter overbevisningen, at man ikke skal prøve at forandre verden, men ændre sig selv ved at lytte, vise forståelse og være nysgerrig. Modsat dem, der prøver at ændre verden, så den passer til dem selv. Så går det galt. Det er et stykke livsfilosofi og et livsværk, som nu krones med en orden. Roger Depoilly har gjort sit bedste for at være synlig i Nordjylland, som han kom til i 1970. I foråret medvirkede han i et fransk tv-program som jurymedlem i forbindelse med uddelingen af en litterær pris. Han mødte bl. a. den kendte franske tv-kulturjournalist Bernard Pivot Forfatteren og værket, han pegede på, blev nummer to. Det var planen, at et fransk tv-hold efterfølgende skulle komme til Tylstrup, men så kom krigen i Irak, og projektet blev forpurret. Roger Depoilly er opvokset i Rouen, en by med rige museums- og kulturtraditioner. Hans mor kom fra Normandiet, hvor vikingerne har sat deres spor med visse danske ord. Skiftet mellem Frankrig og Danmark blev ikke så stort, som nogle skulle tro. Roger Depoilly blev uddannet revisor, men kunsten har haft tag i ham livet igennem. Opvæksten omfattede også næsten naboskabet til en af de første franske klunserlejre. Det var tilfældigt og af ung oplevelsestrang, han kom hertil. Næsten lige så tilfældigt var det, at han skulle ende i Tylstrup, hvor han nu står for det eneste klunsersamfund i Danmark. Nyd at være glad Samfundet samler, sorterer og sælger og arbejder uden nogen form for offentlig støtte. Overskuddet går til et værdigt liv for fattige og undertrykte i den tredje verden. Lige nu er det et vandprojekt i Isiolo i Kenya, der arbejdes for. Man har tidligere ydet støtte til Chile, Peru, Libanon, Bangladesh og Zambia blandt flere andre tredjelande. Roger Depoilly tænker på liv og død som noget centralt. Han tænker ikke stort. Man skal nyde det og være glad, hvor man er og ikke hele tiden stræbe efter det opnåelige. Kunsten betyder mindst lige så meget i hans liv som klunserfællesskabet, hvor samfundets nødstedte i Abbé Pierres ånd finder hjælp til selvhjælp til fordel for andre i nød. Roger Depoilly forklarer sit engagement med et citat fra den franske billedhugger Auguste Rodin: "Kunst er menneskets højeste opgave, eftersom det er tankens øvelse, som søger at forstå og gøre verdens forståelig." Kunsten at tænke - Kunst er at være visionær. Det vil sige, at nogen har gjort sig den umage at tænke før der tales eller skabes. Kunsten repræsenterer den reflekterende kultur, og når det kommer til stykket, er der såmænd ikke så langt mellem kunst og videnskab, siger Roger Depoilly. Han er dansk gift og har tre sønner. Ældste er kemiingeniør, mellemste læser edb på Aalborg Universitet og yngste er elektriker. På fredag er faderen fransk ridder.