EMNER

Nordjysk millionprojekt var alt for bredt

Nogle af de 655 millioner kroner, som IT-projektet Det Digitale Nordjylland kostede at gennemføre, blev brugt for bredt og ufokuseret.

Det står i Teknologisk Instituts evaluering, som Videnskabsministeriet offentliggør på tirsdag. NORDJYSKE har fået aktindsigt hos Nordjyllands Amt i rapportens resumé. Og heri kritiserer konsulenterne fra Teknologisk Institut blandt andet Det Digitale Nordjylland for at være alt for bred i sit udvalg af projekter og mål: Målene i programmets indledende fase burde i større omfang have været afklaret, mener konsulenterne - og de peger samtidig på, at "fraværet af operationelle målsætninger" gør det svært at lave en"håndfast vurdering af, om målene med programmet er blevet indfriet". På godt dansk betyder det, at Det Digitale Nordjylland ville for meget. Og den manglende fokus fra begyndelsen gør det svært i dag at bedømme, om Det Digitale Nordjylland virkeligt var de 655 millioner kroner værd. Projektet får også ros. Blandt andet for "et godt samspil mellem lokale aktører", for god administration og for "indenfor de givne rammer at være godt gennemført". Som nævnt får offentligheden først på tirsdag indsigt i hele rapporten. Videnskabsministeriet afviser nemlig at udlevere rapporten til NORDJYSKE, før videnskabsminister Helge Sander selv har fremlagt resultaterne på et pressemøde tirsdag eftermiddag i Aalborg. Det Digitale Nordjylland kørte fra år 2000 til 2003, hvor 89 forskellige projekter fik støtte. Og ud af de 655 millioner kroner kom 170 millioner fra staten.