EMNER

Nordjysk model bag misforståelser

UNIVERSITET:I torsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende (8.5.) roses Aalborg Universitet og betragtes som det bedste uddannelsessted i landet. Som studerende og repræsentant for Studentersamfundet er det mig en store glæde at læse. Ros er altid godt, men det kan også blive til for megen ros. Jeg harmes over at læse Helge Sanders indlæg omkring, at den nye universitetslov så at sige blev født på Aalborg Universitet; at han nøje havde udvalgt AAU som sit første sted til at hente inspiration til den nye lov, da vi har en regional forankring og samspil med det omkringliggende samfund. Dette har altid fungeret godt, men hvorfor så gøre det værre? Fakultetsrådene nedlægges, Konsistorium udskiftes med en bestyrelse med eksternt flertal - og de valgte ledere udskiftes med ansatte ledere med nærmest enevældige beføjelser. Studerende og ansatte fratages deres mulighed for at tage ansvar for universitetets ledelse, selvom det er vores ansvarsfølelse, der er drivkraften i udviklingen på universiteterne. Fra første færd har vi i Studentersamfundet sammen med mange andre kæmpet mod den nye universitetslov, fordi de studerende ikke længere bliver betragtet som en ressource for universiteterne men som en salgsvare. Desværre har vi måttet sande, at alle ihærdige forsøg på at komme i dialog med videnskabsminister Helge Sander og de øvrige ansvarlige politikere ikke har båret frugt. Resultatet af deres mangel på lydhør er nu at vi sidder i en situation, hvor universitets fremtid ikke længere afhænger af engagerede forskere og studerende, men af en forkølet virksomhedslogik om stærke ledere, som betyder at universiteterne bliver drænet for fantasi og inspiration. Jeg tror ikke, at Helge Sander har hentet denne logik på Aalborg Universitet. Nærmere bestemt tror jeg, at han har hentet den i sit eget ministerium, hvor der sidder en stærk enevældig leder, ansat af en stærk topstyrelse med total mangel på lydhørhed og akademisk fantasi. Dette skaber og har skabt stor uro, som tydeligt ses med den nye universitetslov. Nu venter så arbejdet med at implementere den. Vi skal være med til at sammensætte de regler, der kommer til at betyde, at vi selv mister indflydelse. Vi håber, at vi med arbejdet på Aalborg Universitet kan være med til at råde bod på den mangel for forståelse for universiteterne, der har fostret universitetsloven, og få lavet nogle rammer for undervisningen, der i sidste ende stadig har plads til de studerende og vores ønsker om at skabe relevante og tidsbestemte uddannelser. Jeg håber dog, at ministeren vil komme på besøg på Aalborg Universitet igen inden loven bliver helt implementeret, for universitetsloven er ikke grundlagt på Aalborg Universitet.