Nordjysk opfind-else kan forbedre allergikeres liv

En million danskere lider af høfeber og for mange har det lune forår været et mareridt af snøft og nys

En million danskere lider af høfeber  - og de kan se frem til, at pollensæsonen bliver længere og længere. Arkivfoto.

En million danskere lider af høfeber - og de kan se frem til, at pollensæsonen bliver længere og længere. Arkivfoto.

For tusinder af danskere har den forløbne uge været et mareridt med røde øjne, kløen i munden og mere end rigeligt med nysen og snøften. Aldrig før er der blevet målt så mange birkepollen som i år. - Der har været kaos hos vores telefonrådgivning. Vi er blevet udsat for en sand telefonstorm af fortvivlede allergikere som følge af den massive sky af birkepollen, der har dækket Danmark i de seneste dage, fortæller Anne Holm Hansen, souschef i Astma-og Allergiforbundet. Det er den pludselige varme, der har fået birketræerne til at kaste næsten alle deres pollen på én gang og dermed udløst de mange nys og snøft hos de danske allergikere. I Danmark er der to målestationer for pollen. De ligger i henholdsvis København og Viborg, men selv om begge stationer har målt rekordhøje pollenværdier for birk i den forløbne uge, ved man ikke helt præcis, hvor mange birkepollen der har været i Nordjylland for slet ikke at tale om de nordjyske byer. Der er nemlig store lokale forskelle på antallet af pollen i luften. - Pollen-tallet afhænger især af afstanden og vindretningen i forhold til de nærmeste birketræer. Hvis man bor tæt på en lund med blomstrende birketræer, er der i sagens natur mange flere birkepollen i luften, end hvis der ikke er nogle birketræer i nærheden, forklarer Anne Holm Hansen. Det bedste for en pollenallergiker er derfor at få en lokal melding om antallet af pollen i luften. Og det kan måske snart lade sig gøre, spår Anne Holm Hansen. En nordjysk opfindelse vil nemlig gøre det muligt at få pollenmålinger fra sin egen have. Det er Lars Thomsen fra virksomheden Thomsen Bioscience i Nørresundby, der står bag opfindelsen, der kan gøre livet lettere for pollenallergikere i - ikke blot Danmark - men også i resten af verden. - Ved hjælp af en biologisk chip kan man måle antallet af pollen i luften. Chippen kan ganske enkelt genkende DNA-strukturen hos de enkelte pollen, forklarer Lars Thomsen. Den biologiske chip, der kan opfange og genkende de enkelte pollen, har han allerede udviklet. Lars Thomsen er nemlig manden bag den såkaldte ”terror”-chip, som han har udviklet i samarbejde med det danske og svenske forsvar. Med terrorchippen kan man måle virus og bakterier i luften og dermed opdage et terrorangreb med biologiske våben - eksempelvis miltbrand. Terrorchippen kan i en lidt ændret form også bruges til at måle pollen i luften. Teknologien er allerede afprøvet, så der er ingen tvivl om, at den fungerer. Men den vil være kostbar at få i produktion. Derfor kan Lars Thomsen endnu ikke sige, hvornår det sker. Mange flere allergikere Hos Astma og Allergiforbundet har man store forhåbninger til den nordjyske opfindelse. Med lokale pollenmålinger vil mange allergikere kunnet få et nemmere liv i hverdagen, når de bedre kan planlægge deres udendørs gøremål, på-peger Anne Holm Hansen. Den nordjyske opfindelse kan således være et lyspunkt i en udvikling, der ellers mest byder på pessimisme. - Udviklingen for astma og allergi er uhyggelig. Der bliver stadig flere allergikere, og vi kender ikke årsagen, fortæller Anne Holm Hansen. Det er særligt antallet af voksne, der får høfeber, som fortsat er i stærk stigning. Omkring én million danskere menes nu at have høfeber, og hvis man ser på alle former for allergi, astma og eksem, er der omkring 1,5 danskere, som i større eller mindre grad lider af allergi eller astma. Astma og allergi er i sandhed blevet en folkesygdom - ikke blot i Danmark, men i hele den vestlige verden. - Vi kender ikke den præcise forklaring, men formentlig er der tale om et samspil af arv og miljø, beretter Anne Holm Hansen. Mange mennesker har således arvelige anlæg for at udvikle allergi. Men vi udvikler kun allergien, hvis vi bliver udsat for én eller flere miljøfaktorer, og dem kender vi ikke. Andelen af allergikere i befolkningen er rundt regnet den samme i store byer som København og Aalborg og i det øde Nordsverige, så det er ikke luftforureningen, der gør os allergiske. Mens antallet af allergikere i mange år har været stærkt stigende i hele Vesteuropa og andre vestlige lande som USA og Australien, lå antallet af allergikere meget lavt i Østeuropa indtil Murens fald i 1989. Vestlig allergilivsstil Efter at kommunismen forsvandt i de gamle østlande og blev erstattet af den vestlige livsstil, er antallet af allergikere også steget voldsomt her. Der er således en stærkt kobling mellem vestlig levevis og allergi, men hvordan vides ikke. - De fleste eksperter mener i dag, at der er flere faktorer, som spiller ind, fortsætter Anne Holm Hansen. En af dem kan meget vel være store koncentrationer af pollen i luften. - Vi kan høre fra de mange danskere, der ringer fortvivlede til os i disse dage, at mange er debuteret med høfeber som følge af den usædvanligt høje koncentration af birkepollen i luften, fortæller Anne Holm Hansen. Skyen af birkepollen over Danmark har i den forløbne uge været så massiv, at den har kunnet ses på luftfotos fra rummet. - Der skal flere dags regn til, inden vi når ned på et normalt niveau. Antallet af birkepollen har i de senere dage været helt uhørt, tilføjer Anne Holm Hansen. Men hvis ikke, der også var en ukendt faktor, som påvirkede immunforsvaret hos de fleste mennesker i den vestlige verden, ville den store pollensky slet ikke have skabt ret meget ravage. - Der er mange forskere verden over, der er på jagt efter den ukendte miljøfaktor, men indtil videre er der kun teorier. Den reelle årsag til væksten i allergi og astma er stadig en gåde, siger Anne Holm Hansen.