Nordjysk opsving fortsætter

Vi drager fordel af, at Europa er bagud

Lektor Bent Dalum, AAU: Ingen faretruende udvikling inden for de næste to år bedømt ud fra konjunkturbarometret.

Lektor Bent Dalum, AAU: Ingen faretruende udvikling inden for de næste to år bedømt ud fra konjunkturbarometret.

AALBORG:Hvor paradoksalt det end lyder, så drager de danske forbrugere og dermed i sidste ende det danske samfund faktisk fordel af, at det ikke går så godt syd for grænsen. - Den sløve udvikling i den tyske og den øvrige europæiske økonomi betyder, at vi ikke som i USA oplever rentestigninger for at holde lidt igen på forbruget. I stedet har vi herhjemme nu i efterhånden en del år med meget lave renter kunnet bruge løs af friværdien på huset. - Og det har sendt enorme beløb i omløb til forbrug, som holder mange hjul i gang, påpeger lektor Bent Dalum, leder af Institut for Erhvervsstudier ved Aalborg Universitet og en af bagmændene for det nordjyske konjunkturbarometer, som netop er kommet i sin seneste udgave. - Den nordjyske arbejdsløshed ligger som bekendt stadig over niveauet på landsplan - 7,2 procent mod mindre end 5 procent for landet som helhed - og der er efter de seneste fald i ledigheden ikke større forventninger om flere i arbejde. Men ellers er udsigten gunstig på alle områder, fremhæver Bent Dalum med en tilføjelse om, at geografisk set er Vesthimmerland den eneste egn, der afviger lidt fra det meget positive billede af et Nordjylland i vækst. I flere brancher viser konjunkturbarometret dog også tegn på, at mangel på medarbejdere kan blive en kæp i hjulet for væksten. Kun handel og restaurant nærer ingen bekymring for at komme til at mærke personalemangel. Samlet set er det nordjyske arbejdsmarkeder dog langt mindre ophedet end andre steder i landet. Den nye version af konjunkturbarometeret beskæftiger sig med den faktiske udvikling i årets første kvartal og forventningerne til andet kvartal. Og den bygger på omkring 1000 nordjyske virksomheders svar, også når det gælder den faktiske udvikling i det foregående kvartal. De nordjyske virksomheder forventer som helhed markant fremgang i produktion, beskæftigelse, indtjening og ordreindgang i 2. kvartal 2006. Stigningen i beskæftigelsen er bredt funderet i alle seks hovederhverv. og det gælder alle erhverv minus handel og restauranter Bent Dalum afviser, at der ligger faretruende tilbageslag lige om hjørnet. - Det er klart, at så gunstige konjunkturer holder ikke i evigheder. Før eller siden går gassen af ballonen, men det er altså ikke noget vi kan få øje på de første par år ude i fremtiden, fastslår Bent Dalum. - Der skal nærmest ske ulykker på de finansielle markeder, hvis billedet skal ændre sig afgørende i en overskuelig fremtid, tilføjer han.