Lokalpolitik

Nordjysk protest mod forslag fra Bendt Bendtsen

NORDJYLLAND:Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) kan se frem til at få et kritisk brev fra politikerne i økonomiudvalget i Nordjyllands Amtsråd. Uanset politisk farve mener udvalgets medlemmer, at regeringens handlingsplan for iværksættere vil få negative konsekvenser for - iværksætterne. Planen lægger op til, at landets 20 TIC-centre og ni iværksætter-kontaktpunkter samles i én enhed, der får mellem fem og 10 regionale filialer. Samtidig skal de otte eksisterende innovationsmiljøer samles til nogle færre af slagsen, og staten vil reducere sin støtte til disse opgaver. - Det er mildt sagt ikke det mest begavede forslag, vi er blevet præsenteret for, siger amtsborgmester Orla Hav (S) om udspillet. I brevet til ministeren vil amtet referere til gode nordjyske erfaringer med, at hjælpen til iværksættere sker decentralt og dermed relativt tæt på den enkelte iværksætter. Politikerne frygter også, at en mere centraliseret struktur på rådgivningsområdet vil påvirke erhvervsstrukturen i samme retning: - Hvis man placerer rådgivningsfunktionen for mobiltelefonproduktion i København, sådan som der lægges op til, vil ny virksomheder på dette felt med stor sandsynlighed slå sig ned i hovedstadsområdet. Dermed vil regeringens forslag virke stik modsat den regionalpolitik, regeringen gør sig til talsmand for, siger Orla Hav.