Lokalpolitik

- Nordjysk region det værst tænkelige

Chefredaktøren ønsker bedre veje sydpå

NYKØBING MORS: Hvis chefredaktøren på Morsø Folkeblad en nat vågner op badet i sved, kan det meget vel tænkes, at han har drømt om øen som en del af en nordjysk region. For chefredaktør Leif Kristiansen vil det være noget nær det værst tænkelige, der kunne ske. - Hvis politikerne på Christiansborg vil tvinge os til at indgå i en nordjysk region, saver vi Mors fri af fjorden og gør øen landfast med Salling, truer han. Leif Kristiansen har svært ved at få øje på en eneste fordel ved at blive en del af en nordjysk region. - Kommunerne i Thy kan måske gøre sig forhåbninger om at få en vis opmærksomhed i en nordjysk region. Men Mors vil for alvor blive et udkantsområde. - I Aalborg er man meget optaget af at få en tredje Limfjordsforbindelse. Det er meget forståeligt, for det vil lette trafikken på tværs af fjorden. Jeg kan ikke fortænke folk i Aalborg i at have opmærksomheden rettet mod udvikling af Aalborg-området. Men det er ikke noget, som kommer Mors til gode, tilføjer han. Kærlighed Når chefredaktøren er så forhippet på at komme med i en sydlig region frem for en nordjysk, er det fordi han vurderer, at det på alle måder vil være bedst for morsingboerne. - Vi har mange interesser til fælles med Sallingsund Kommune. Blandt andet har vi en fælles interesse i at få forbedret vejnettet hertil fra Skive, så erhvervslivet får lettere adgang til motorvejsnettet. Sammen med Sallingsund står vi langt stærkere, når vi skal argumentere for den slags. Heller ikke udsigten til Thy kan på nogen måde lokke chefredaktøren med i en nordjysk region. - Vores kærlighed til Salling er større, end den er til Thy, fastslår han. Selv en storkommune bestående af hele Salling og med Skive som hovedby vil efter Leif Kristiansen være at foretrække for en nordjysk løsning. - Sagen havde stillet sig ganske anderledes, hvis de 12 kommuner, som har fået valgfrihed med hensyn til, om de ville med i en nordjysk region, var blevet tvunget til det. Så havde det været mere naturligt for Mors. - Faktisk synes jeg det er synd for den nordjyske region, at den ikke bliver større. Jeg føler sympati med nordjyderne, siger Leif Kristiansen. Men medfølelsen er altså ikke stor nok til, at han vil indgå tvangsægteskab med Nordjylland.