Nordjysk region stor nok til lægestudium

Aalborg Universitet kan henvise til engelske erfaringer

AALBORG:Den kommende nordjyske region på små 600.000 indbyggere kan sagtens bære en lægeuddannelse. Det vurderer professor W.J. Gillespie, der er chef for den et år gamle lægeuddannelse i York i England. York er på størrelse med Aalborg. Professoren har netop besøgt Aalborg, hvor universitetet i disse måneder venter på svar fra Videnskabsministeriet efter i juli at have søgt om lov til at oprette en lægeuddannelse. Den skal i givet fald starte til september 2006. Det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet har udtalt sig skarpt imod planerne om en lægeuddannelse i Aalborg, og det er ganske naturligt, mener W.J. Gillespie: - Jeg kan godt forstår deres følelser, for de har jo planlagt efter at bruge Aalborg Sygehus. Men så må de begynde at kigge andre steder hen - præcis som lægeuddannelsen i Leeds nu anvender andre hospitaler end det i York. I York og Hull er lægeuddannelsen nært knyttet til de praktiserende læger. Det halve af den kliniske uddannelse på YHMS foregår andre steder end på de fem tilknyttede hospitaler. Det giver dels de studerende en bredere forståelse af sygdom og helbred, dels aflaster det sygehusene. Et optag på 100 studerende om året - som Aalborg Universitet planlægger - er passende, færre må det ikke blive, hvis det skal være økonomisk rentabelt, vurderer den engelske dekan. Selve York er en så stor og attraktiv by, at den aldrig har været plaget af lægemangel. Men det har oplandet, og en meget stor andel af læger og sygeplejersker kommer fra andre lande. - Vi kan selvfølgelig endnu ikke sige, om kandidater fra YHMS vil blive i området. Men erfaringer fra en række andre lande viser, at det gør de, forklarer professor Gillespie. Samtidig kan han konstatere, at uddannelsen trækker mange studerende fra London og Leeds til de to universiteter. YHMS baserer sin undervisning på problembaseret læring (PBL) som også Aalborg Universitet har gjort gennem hele sin 30-årige levetid. Og det gør flere og flere universiteter i England og resten af verden. I York og Hull er erfaringerne særdeles gode med PBL på det første år af lægeuddannelsen: Ud af 137 studerende bestod de 129 eksamen. Et tal, som Gillespie åbenlyst er tilfreds med - og som er højt, sammenlignet med alle andre medicinstudier.