Hospitaler

Nordjysk sygehus- væsen på fire ben

Nykøbing-Thisted Sygehus' fremtid sikret i den kommende region

NORDJYLLAND:Med fire solide ben og en række tværgående funktioner tegner der sig allerede nu det sygehusvæsen, som skal betjene de knap 600.000 borgere i den kommende nordjyske region. Det nuværende Nordjylland Amt råder over tre sygehuse - Vendsyssel, Aalborg og Himmerland. Dertil kommer Sygehus Nord med afdelinger i Thisted og Nykøbing fra Viborg Amt som det fjerde ben. - Sådan som jeg ser den fremtidige sygehusstruktur, passer Nykøbing-Thisted Sygehus som fod i hose ind i den samlede organisation, siger Karl Bornhøft (SF), formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. Sygehusene i Thisted og Nykøbing betjener i dag borgerne i den nordlige del af Viborg Amt. Det vil i realiteten sige morsingboerne og thyboerne. Desuden foretager Thisted Sygehus øjenoperationer for hele Viborg Amt. - Efter min mening bør vi sikre et anstændigt sygehustilbud til borgerne overalt i den nye region. Det betyder, at der fortsat er behov for et veludviklet og veldrevet sygehusvæsen i Thy og på Mors, siger Karl Bornhøft. Han mener, det vil være oplagt at den nye nordjyske region indgår en aftale med den midtjyske region, så en del af øjenpatienterne derfra fortsat behandles i Thisted. Sygehusene i Thisted og Nykøbing varetager i dag 85 procent af den behandling, som borgerne i den nordlige del af Viborg Amt har brug for. Hvis Karl Bornhøfts ord er udtryk for den generelle holdning blandt de kommende regionspolitikere, kan thyboerne og morsingboerne således regne med, at fortsat kan blive behandlet for langt de fleste sygdomme på det lokale sygehus. - Jeg opfatter ikke den nye region på den måde, at Nordjyllands Amt overtager dele af Viborg Amt. Jeg betragter det som et ligeværdigt samarbejde, hvor vi respekterer hinanden, siger formanden for det nordjyske sundhedsudvalg. - Vi har jo i Nordjylland en politik om at sygehusene understøtter hinanden fremfor at konkurrere, tilføjer han. Faktisk er der i dag en række funktioner, som går på tværs i det nordjyske sygehusvæsen. Det gælder ortopædkirurgi, anæstesi (narkose), jordemoderfunktionen og radiologien. Det vil være oplagt, hvis Nykøbing-Thisted Sygehus også bliver en del af denne tværgående struktur. Karl Bornhøft er overbevist om, at Nykøbing-Thisted Sygehus vil få bedre betingelser i den nye nordjyske region, end hvis Thy og Mors var havnet i en midtjysk region. Et synspunkt, som sygehuschefen i Nykøbing og Mors, Kurt Nielsen, er enig i. - Selv om jeg ikke kan lide udtrykket, så ligger vi i et udkantsområde, og jeg er glad for de meldinger, der kommer fra Nordjyllands Amt om vores fremtid. Vi glæder os til samarbejdet med det øvrige sygehusvæsen i landsdelen, siger han. Ifølge Kurt Nielsen betyder de positive udmeldinger fra Nordjylland, at Nykøbing-Thisted Sygehus forhåbentlig får lidt lettere ved at tiltrække de nødvendige speciallæger, fordi der hersker vished om sygehusets fremtid. - Det er også godt for os, at Thy og Mors er kommet i samme region. Ellers er jeg ikke sikker på, at vi havde bevaret vores nuværende sygehusvæsen, siger sygehuschefen. I Thy og på Mors bor der tilsammen knap 70.000 mennesker. En tredjedel af dem på Mors. Det eneste lille problem er nærmest, hvad sygehuset med afdelinger i Thisted og Nykøbing skal hedde. I dag hedder det Sygehus Nord, fordi det dækker den nordlige del af Viborg Amt. Men i en nordjysk region bliver geografien en hel anden. Her kommer Thy og Mors til at ligge i den sydvestlige del af regionen. - Navnet på sygehuset hører til småtingsafdelingen. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Jeg er overbevist om, at de nok selv skal finde på et passende navn, siger Karl Bornhøft. Sygehuschef Kurt Nielsen er enig i, at navnet er et ganske lille problem. Snarere en udfordring. - Det kunne jo hedde Nordvestjysk Sygehus. Eller måske Limfjordens Sygehus. Vi synes jo næsten, at fjorden er identisk med Thy og Mors, siger han.