Tyverier

Nordjysk tilfredshed med politiet

Blandt de fem nordjyske politikredse er borgerne i Hjørring de mest tilfredse, mens Aalborg scorer lavt, når det gælder kundeservice.

AALBORG:Nordjyderne - og danskerne generelt - er godt tilfredse med deres politi. Det viser en landsdækkende undersøgelse. Som et led i det seneste forlig om politiet har Rigspolitiet sammen med konsulentfirmaet Deloitte undersøgt borgernes tilfredshed med kundeservice (pas, kørekort og motorregisterering) og politiets behandling af sager om vold, tyveri og indbrud. Helt overordnet svinger svarene mellem "meget tilfreds" og "tilfreds", men der er en tendes til større tilfredshed i de mindre provinsbyer i forhold til de større. Og måske lidt overraskende er der også stor tilfredshed med politiets service og sagsbehandling i hovedstadsområdet. Hjørring i top og bund Blandt de fem nordjyske politikredse er borgerne i Hjørring Politikreds de mest tilfredse, når det gælder kundeservice, mens Hjørring scorer laveste karakter når det gælder behandling af sager om vold, tyveri og indbrud. Her er Hobro bedst. Det kommer bag på vicepolitimester Jørgen Nautrup, at Aalborg ifølge undersøgelsen har den laveste tilfredshed i Nordjylland, når det gælder kundeservice. Og den næstdårligste på landsplan blandt 52 politikreds. Kun overgået af Slagelse. - Jeg forstår det faktisk ikke helt. Jeg tror især, at kunderne lægger meget vægt på ventetiden, og vi har en klar målsætning om, at ingen må vente længere end 20 minutter, når de skal have nyt pas, kørekort eller nummerplader. Og meget få venter længere tid i vores ekspedition, siger vicepolitimester Jørgen Nautrup, Aalborg. Han erkender dog, at tidsplanen kan skride i ekspeditionen. - Af uforklarlige grunde kan det pludselig vælte ind med kunder, og vi har ikke mandskab til at sende en masse ekstra folk til kassen, siger vicepolitimesteren, som trøster sig med, at da Rigspolitiet tidligere i denne uge var på uanmeldt kasseeftersyn i Aalborg, var store roser til netop ekspeditionens effektivitet. Undersøgelsen gentages hvert år Brugertilfredshedsundersøgelsen gentages i år og til næste år og lægger op til sammenligning politikredsene imellem. - Det retter vi os efter. Mange andre offentlige institutioner bliver jo målt og vejet, så det er helt i tråd med tidens trend, siger vicepolitimester Jørgen Nautrup. Børge Nielsen, regional tillidsrepræsentant for politiet, har ikke noget imod undersøgelser, der måler graden af tilfredshed. Men han mener, at borgerne skal have den fulde og reelle information om de mange tal, der svirrer i luften. - Politiets ressourcer er styret af politikerne, og vi har given mængde timer og mandskab til rådighed. Det betyder, at hvis vi skal løbe stærkere på nogen områder, er vi nødvendigvis nød til at nedprioritere andre områder, og det har borgerne krav på at få at vide, siger Børge Nielsen.