Turisme

Nordjysk turistsæson bedre end på landsplan

Fremgang for camping og hoteller næsten dobbelt så stor som for landet som helhed

AABYBRO:Selv om de vigtige tal for feriehusudlejningen stadig mangler, kan det allerede nu afgøres, at Midt- og Nordjylland har haft en bedre turistsæson end landet som helhed. Det oplyser direktør Jørgen Hansen fra Midt-Nord Turisme efter at have studeret Danmarks Statistiks overnatningstal for campingpladser, hoteller og feriehoteller i august måned. Statistikken er netop offentliggjort og viser, at Viborg og Nordjyllands amter i årets første otte måneder havde en fremgang for de tre overnatningstypers vedkommende på 2,6 procent. For landet som helhed blev fremgangen kun godt det halve, nemlig 1,4 procent. - Bedst er det gået for de midt- og nordjyske feriecentre, som i perioden havde en fremgang på fire procent i forhold til samme periode sidste år. Men også campingpladserne har haft fremgang og registrerer et plus på 2,5 procent i antallet af overnatninger. For hotellernes vedkommende er fremgangen lidt mere beskeden, nemlig 1,1 procent, oplyser Jørgen Hansen. Han tilføjer, at de tre overnatningsformer tilsammen haft en fremgang på 108.000 overnatninger i årets første otte måneder. - Af den samlede fremgang i hele landet på 265.000 overnatninger tegner den midt- og nordjyske region sig dermed for to femtedele, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende, konstaterer Jørgen Hansen. Det er navnlig de danske overnatninger, som har givet fremgangen. Alene danskerne tegnede sig for 127.000 flere overnatninger i det midt- og nordjyske, svarende til en fremgang på 4,7 procent. - Det er meget tilfredsstillende og hænger formentlig sammen med den markante tv-kampagne, som Midt-Nord Turisme sammen med en række partnere gennemførte i foråret og forsommeren på dansk TV2, siger Jørgen Hansen. Han oplyser, at også nordmændene var flittigere til at besøge regionen. Der blev registreret 22.000 flere norske overnatninger, svarende til en fremgang på 4,8 procent. - Til gengæld lykkedes det ikke at vende nedgangen i tyske overnatninger. Her var der i de første otte måneder et fald på 5,7 procent - nemlig et minus på 23.000 overnatninger. Det er dog en slags trøst, at den tyske tilbagegang var forholdsmæssigt større på landsplan end i vores region. I de foregående år har det ellers været sådan, at den tyske tilbagegang var mere markant i Midt- og Nordjylland end i resten af landet, fortæller Jørgen Hansen. Fremgangen i de tre overnatningsformer betyder i runde tal en øget turistomsætning i Viborg og Nordjyllands amter i indeværende år på godt 40 mio. kr. i forhold til 2001, vurderer Jørgen Hansen, der peger på, at en samlet bedømmelse af turistsæsonen 2002 dog først kan foretages, når tallene for feriehusudlejningen foreligger i begyndelsen af 2003.