Nordjyske aktier gode til at modstå krisen

De nordjyske aktier er i forvejen billige, så de kan ikke falde så meget som KFX--selskaberne

AALBORG:Det nordjyske aktiemarked klarede sig bedre gennem 2002 end det øvrige danske aktiemarked. Det gode resultat for de nordjyske aktier skyldes dog ikke, at de nordjyske aktieselskaber økonomisk set strutter mere af sundhed end andre danske selskaber, men at de er så små, at de fleste af dem hverken tiltrækker udenlandske investorer eller de store danske investorer som ATP eller pensionsselskaberne. De nordjyske aktieselskaber er typisk det, som aktieanalytikerne på nudansk betegner som small cap-selskaber. - Netop fordi de fleste nordjyske aktier ikke er store nok til at tiltrække sig opmærksomhed fra de store investorer er de billige i forhold til de store selskaber i KFX-selskabet, forklarer Peter Møller, aktiechef i Spar Nord Bank. Et af de mest succesrige nordjyske aktieselskaber netop nu er Hedegaard i Nørresundby, som da også er blevet belønnet med en stigning i aktiekursen på 16,8 pct. gennem 2002. Alligevel handles Hedegaards aktier stadig kun til en kurs på 7,5 gange indtjeningen. Set under et blev de danske aktier ved årsskiftet handlet til en kurs på 19 gange indtjeningen. - Trods den pæne stigning på knap 17 pct, hvilket er meget i et turbulent aktieår som 2002, tror vi, at Hedegaard har potentiale til yderligere kursstigninger i år, siger Peter Møller. Andre nordjyske selskaber med en lav aktiekurs i forhold til indtjeningen er Sanistål, hvor kursen i 2002 faldt med 6,5 pct. Også hos Sanistål ligger kursen på 7,5 gange indtjeningen. Udover Hedegaard var der i fjor også stigende kurser for Spar Nord Bank, hvor aktionærerne kunne glæde sig over en stigning på 6,2 pct udover deres udbytte, samt Nowaco, der kom ud af 2002 med en flot kursstigning på 20 pct. For Spar Nord Bank skyldes kursstigningen, at lokalbankerne generelt klarede sig godt i 2002, trods de store tab på tre københavnke it-firmaer, kom Spar Nord Bank ud med et godt resultat, når man alene ser på bankdriften. - Den store kursstigning hos Nowaco er dels resultatet af, at der har været en del spekulation i aktien, efter at hovedaktionæren bekendtgjorde at man ville forsøge at købe aktierne op for at få dem afnoteret. Det lykkedes ikke, men dertil kommer, at Nowaco har meldt ud, at man fremover vil udlodde hele overskuddet som udbytte til aktionærerne, og det gør aktien mere interessant for investorerne, forklarer Peter Møller. TK Development er billig De største kursfald hos de nordjyske aktieselskaber står TK Development og Roblon for. De er faldet med henholdsvis 72,4 og 40,3 pct. - Det store kursfald hos TK Development afspejler, at markedet er blevet skuffet over selskabets nedjusteringer. Dertil kommer, at et udviklingsselskab i sagens natur er temmelig konjunkturfølsomt og har det svært i en lavkonjunktur, som den vi oplever netop nu. Omvendt må man sige, at kursen i dag er så lav, at markedet har taget forskud på den værst tænkelige udvikling i selskabet. Kursen er i øjeblikket kun fire gange den årlige indtjening, så TK Development er en billig aktie, som har potentiale til betydelige kursstigninger, hvis markedet vender, siger Peter Møller. Mens TK Development er nået ned i en kurs på kun fire gange indtjeningen, er kursen på Roblons aktier stadig meget høj trods faldet på mere end 40 pct., påeger Peter Møller. - I fjor blev Roblons aktier handlet til en kurs på 35 gange indtjeningen, og trods kursfaldet forventer vi i år en kurs på 25 gange indtjeningen. Den høje kurs skal ses som et resultat af, at Roblon i 2001 havde et kanonår. Siden er overskuddet faldet markant, men kursen er ikke blevet korrigeret ned i det omfang, man ville forvente af markedet, da aktien ikke handles i tilstrækkeligt stort omfang. Som andre nordjyske selskaber er Rolblon således en aktie, som ikke er særlig likvid, forklarer Peter Møller. Det er netop på grund af den beskedne likviditet, at de nordjyske aktier i nedgangstider klarer sig bedre end de store aktieselskaber i KFX-inddekset. Omvendt vil de nordjyske aktieselskaber heller ikke stige i samme omfang som KFX-selskaberne i det øjeblik, at aktierne har nået bunden og kurserne vender. Måske tæt på bunden - Historisk set er danske aktier i øjeblikket meget billige, så vi burde være tæt på bunden for de danske aktiekurser. Derimod kan de amerikanske aktier stadig stå overfor betydelige kursfald, da de stadig er dyre i forhold til indtjeningen trods det markante kursfald vi allerede har set gennem de seneste to år, siger Peter Møller. Hvilken vej aktiekurserne herhjemme og i USA vil tage, afhænger især af den økonomiske udvikling. Mens den danske økonomi set i international sammenhæng klarer sig godt, har den amerikanske økonomi stået stille i det seneste år, og hvis det udvikler sig til en egentlig recession, vil de amerikanske aktiekurser stadig være pressede og måske endda står overfor nye store kursfald. - Omvendt vil vi kunne opleve pæne kursstigninger, såfremt vi kommer ind i en stabil periode med økonomisk vækst, men man skal næppe forvente lige så store kursstigninger, som vi så i slutningen af 1990'erne. Aktiefesten kommer ikke igen, siger Peter Møller.