EMNER

Nordjyske Bank har store ambitioner

Fra sammenlægningsår til omstillingsår

FREDERIKSHAVN:Var aktivitetsniveauet højt og resultatet af anstrengelserne ganske tilfredsstillende i sammenlægningsåret 2002, hvor Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank blev til Nordjyske Bank, så er ambitionerne i forhold til kunder og aktionærer ikke mindre i omstillingsåret 2003. - Vores solide kapitalgrundlag danner et yderst solidt udgangspunkt for fortsat udvikling af Nordjyske bank som den lokale bank i Vendsyssel, pointerede bankens formand, advokat Hans Jørgen Kaptain, i sin beretning på den første generalforsamling i banken efter fusionen, og som onsdag havde samlet ikke færre end 1150 af bankens godt 16.000 aktionærer i FFK-hallen i Frederikshavn. Hans Jørgen Kaptain kaldte bankens Plan 2003, for en ambitiøs plan. Plan 2003 går i korte træk ud på at fortsætte og udbygge en høj servicegrad, når det gælder såvel omfang som kvalitet af kunderådgivningen. Desuden er bankens økonomiske mål til glæde for ejerne fortsat at placere sig i den bedste fjerdedel blandt de danske pengeinstitutter, Nordjyske Bank sammenligner sig med. Hans Jørgen Kaptain fastslog, at sammenlægningsåret var gået planmæssigt inklusive de tilpasninger, som følger med en fusion. - At en fusion af to virksomheder med forskellig kultur og ikke mindst forskellige edb-systemer kan give nogle problemer, kan ikke undgås, men er vel overstået, konkluderede formanden. I høj kurs - Vores politik som lokalbank er uændret. Netop nærheden - i enhver betydning - har høj prioritet hos os sammen med nogle nøgleværdier som personlige relationer, hurtige beslutninger, fleksibilitet, troværdighed, respekt for den enkelte og gensidig tillid. Strategien er rigtig. Det viser resultaterne. Kunderne tiltrækkes af en betjening og rådgivning ud fra dette nærhedsprincip, fremhævede Hans Jørgen Kaptain. - At de lokale banker har medvind og har leveret pæne resultater, viser også udviklingen i mange lokale bankers aktier, og stik mod den faldende tendens i øvrigt i ind-og udland i de seneste par år, fortsatte formanden. Han pegede på, at Nordjyske Banks aktier er steget i kurs begge år, og at den udvikling er fortsat også i år. Om de lokale erhvervsforhold nævnte han, at dele af landbruget desværre ikke har haft så meget at glæde sig over i 2002. For svineavlerne blev året en ren dukkert. Minkavlerne har derimod haft stabile priser og klaret sig rimeligt, og også indtjeningen i fiskeriet var generelt pæn sidste år, men med nu helt anderledes udsigter ovenpå EU-nedskæringerne af fiskekvoter og indførelse af havfiskedage. For industri- og håndværk var 2002 generelt godt, men med et par hårde lussinger til Frederikshavn og Hjørring i form af nedtrapning af henholdsvis værftsindustri og ophør af Nestlé. Detailhandel og turisterhverv har samtidig nydt godt af stabile, økonomiske forhold for lønmodtagerne, og den plads det har givet til privat forbrug, sagde hans Jørgen Kaptain. Læs også erhvervssektionen, side