Nordjyske fiskere afviser reformforslag

- En panikløsning, der skader nordjyske fiskeri, advarer fiskeriledere fra Skagen, Hirtshals og Strandby

Uddannelse 25. september 2002 08:00

HIRTSHALS: De nordjyske fiskere afviser forslaget fra toppen i Danmarks Fiskeriforening til ny regulering af dansk fiskeri. Forslaget vil, populært sagt, indebære en grad af privat ejendomsret på havets jagtmarker, og markerer et totalt brud med ledelsens hidtidige holdning. I dag har alle - i princippet - lige adgang til at høste af fiskebestandene, men efter forslaget skal hvert fartøj have sin egen individuelle kvote, altså en fangstrettighed. Den skal ikke kunne sælges, men dog kunne byttes. Både fra Hirtshals, Strandby og Skagen lægges der afstand til udspillet fra Bent Rulle og de to næstformænd, Thorkild Førby, Hanstholm, og Birger Rasmussen, Bornholm. - Det er overilet og panikagtigt, siger formanden for Strandby Fiskeriforening, Svend Erik Andersen. Formanden i Hirtshals, Erik Jespersen, og næstformanden i Skagen, Carl Jesper Hermansen, er enige, og de er overbeviste om, at flertallet af medlemmerne har samme mening. De er dermed på linje med flertallet i Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelse, som havde forslaget til drøftelse i sidste uge. Det er dog ikke taget af bordet, men skal drøftes på et ekstra hovedbestyrelsesmøde i oktober, et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i i Aalborg 16. november samt på lokale medlemsmøder lørdag i Strandby og Hirtshals. I følge formandsskabets udspil skal den ny reguleringsform træde i kraft allerede fra nytår. - Men man kan da ikke fuldkommen forandre grundlæggende vilkår for fiskerens eksistens på tre måneder, uden analyser, uden ordentlig debat. Det er ikke rimeligt, mener Svend Erik Andersen. Efter langvarigt pres indføres der fra nytår et system med individuelle, omsættelige kvoter i sildefiskeriet. Men selvom sildefiskerne dermed får tildelt særlige rettigheder, er de ikke afskåret fra at udvide deres fiskerier på næsten alle andre områder. Det har formandsskabet i Danmarks Fiskeriforening ment var uacceptabelt, og forslaget om det nye reguleringssystem er motiveret med ønsket om at beskytte hele det øvrige fiskeri. - Vi deler formandskabets bekymring, og vi oplever allerede nu, at fiskere som har en ration eller årsmængde af sild, får tilbud fra de store sildefiskere, der vil købe den - efter rygterne til store beløb. Medlemmerne i Folketingets fødevareudvalg har ikke formået at sige fra, og derfor må man nu søge at begrænse konsekvenserne, men formandsskabets løsning er ikke rigtig, fastslår Svend Erik Andersen. Fleksibiliteten væk Erik Jespersen fremhæver, at forslaget med ét hug fastlåser dansk fiskeris struktur. - Ikke mindst det nordjyske fiskeri er et meget blandet, og systemet med individuelle kvoter egner sig dårligt her. Det fjerner fuldkommen fleksibiliteten, og for mange fiskere er det netop muligheden for at skifte fra ét fiskeri til et andet, som sikrer en indtjening, forklarer han. Det enkelte fartøjs kvote baseres en såkaldt historisk rettighed - hvor meget er der fanget indenfor de sidste fem år - enten som gennemsnit, eller i det bedste år. Forslaget lægger op til valgmulighed. - Men beslutningen skal træffes inden nytår. Det alt for kort en tidshorisont, mener Carl Jesper Hermansen. De nordjyske fiskerformænd forudser et slagsmål om kvoter, fordi alle vil vælge deres bedste års som grundlag, og så stor vil den samlede kage slet ikke være. Og de ser en række andre uafklarede problemer: Den indviduelle kvote skal fastlægges som en andel af den samlede danske kvote. Men hvad med ukvoterede arter som tobis i Kattegat, skærising, og hummer i norsk farvand? Byttemulighed skal sikre fleksibiliteten, men Carl Jesper Hermansen er overbevist om, at der vil ske en kapitalisering.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...