Børnepasning

Nordjyske institutioner lukker tidligt

AALBORG:Skæve arbejdstider og et barn i en daginstitution hænger stadig dårligere sammen i Nordjylland. Antallet af åbne timer hos de nordjyske vuggestuer, børnehaver og fritidshjem er igennem 90'erne svinget med kursen nedad, og siden 2000 er tallet dalet støt, viser en undersøgelse, NORDJYSKE har fået lavet hos Danmarks Statistik. I en gennemsnitlig nordjysk kommune har de i dag åben 150,9 timer om ugen til sammen. Til sammenligning kunne forældrene i 1994 regne med 162,4 timers pasning, og i 2000 var tallet 151,7. Desuden er antallet af nordjyske institutioner, der passer børn til halv seks eller senere på hverdage, faldet fra 32 til 19 i perioden 2000 til 2002 – heraf er de 11 forsvundet i Løgstør Kommune. Det viser en opgørelse fra Projekt Børnepasning, hvor 21 fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer er gået sammen om at kæmpe for længere åbningstider i de danske institutioner. - Det er nødvendig i forhold til det arbejdsmarked, vi har. Blandt andet hos politiet, i hæren, i industrien og i butikssektoren er mange på arbejde, når institutionerne lukker. Konsekvensen er, at børnefamilierne hutler sig igennem med hjælp fra venner og familie og har opbevaring hos andre, siger projektleder Lone Jacobsgaard fra Projekt Børnepasning, der baserer sin undersøgelse på svar fra 272 danske kommuner. Ifølge undersøgelsen steg den gennemsnitlige åbningstid i Danmark fra 2000 til 2002 med 27 minutter. Men seks nordjyske kommuner er i samme periode gået den anden vej. De har skåret i timetallet, og både i Aalestrup og Hals er resultatet to timers mindre børnepasning. Kun Læsø har øget. Til gengæld må forældrene her ligesom i Løgstør, Hirtshals og Sæby se langt efter børnepasning efter klokken halv seks. Det kan man i dag kun få i seks nordjyske kommuner. Aalborg brillerer dog med to døgnåbne institutioner, og én er måske på vej i Hjørring. Noget andet positivt er, at de nordjyske børnehaver har næsten tre kvarter længere åben sammenlignet med resten af landet. Hos både vuggestuer og fritidshjem er dørene dog låst mere end i det øvrige Danmark.