Lokalpolitik

Nordjyske kommuner dumper i integration

Jobkonsulenter kan også finde arbejde til nydanskere i mindre virksomheder som f.eks. håndværkere

NORDJYLLAND:Både Brønderslev og Dronninglund Kommune er alt for lang tid om at gøre nydanskere uafhængige af offentlige penge, viser ny undersøgelse. Dermed tegner problemet ikke til at blive mindre, når de to kommuner lægges sammen efter årsskiftet. - Det er jeg lidt chokeret over, siger kommende næstformand Steen Christensen (S) fra beskæftigelsesudvalget i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) har undersøgt integrationen i de 72 danske kommuner, der modtog flest indvandrere fra 1999 til 2005, ved at måle tiden fra de fik opholdstilladelse til de var i arbejde eller påbegyndte en uddannelse. Ni nordjyske kommuner indgår i undersøgelsen: Pandrup, Dronninglund, Brønderslev, Thisted, Sæby, Aalborg, Hjørring, Morsø og Frederikshavn – og begge kommuner i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune ligger helt i bunden, når det handler om at få nydanskerne til at forsørge sig selv. AKF har taget højde for indvandrernes forudsætninger og de lokale arbejdsmarkedsforhold ved undersøgelsen af kommunernes sagsbehandling. Den lille håndværker Således tegner den nye storkommune allerede på nuværende tidspunkt til at få en udfordring med integrationen, da kommunen sidder tilbage med udgiften, så længe indvandrerne ikke kan forsørge sig selv. - Jeg tror, at den nye kommunestruktur med lokale beskæftigelsesråd, hvor både fagbevægelsen, arbejdsgiverne og kommunerne er repræsenteret vil hjælpe med at løse problemet, siger Steen Christensen. Når kommunernes jobkonsulenter skal finde arbejde til nydanskerne, har de en tendens til kun at tænke på store virksomheder. For at få dem hurtigere i arbejde, skal konsulenterne derfor også kontakte de små og mellemstore, fortæller Steen Christensen, der til dagligt arbejder som beskæftigelseskonsulent i LO-Mariagerfjord, Vesthimmerland og Mors: - Kommunernes jobkonsulenter skal også ud til den lille håndværker med to-tre ansatte. Lige nu drejer det sig hovedsageligt om de store virksomheder, men alle leder jo med lys og lygte efter arbejdskraft for tiden. Både Frederikshavn og Pandrup har sådanne konsulenter, men har ifølge AKF’s undersøgelse vidt forskelligt udbytte af deres kontakt med virksomhederne: Mens Frederikshavn er to en halv måned hurtigere, er Pandrup to en halv måned langsommere end forventet om at gøre indvandrerne uafhængigt af offentlig støtte. - Vi havde en formodning om, at det gik godt, fortæller formand Jørn Larsen (S) fra kommunens arbejdsmarkedsudvalg. - Konsulenterne har en oversigt over alle kommunens kontanthjælpsmodtagere med sig ud til virksomhederne. Og det går rimelig godt, siger han. Ny virksomhed I Pandrup støvsuger konsulenterne virksomhederne for arbejdspladser ved at spørge dem om, hvilke kompetencer de mangler. Derefter skoler de indvandrerne til at kunne klare disse opgaver, fortæller formand for kommunens sociale udvalg Frits Pedersen (S): - Men vi har mistet en del virksomheder, der tidligere har været gode til at tage imod nydanskerne. For eksempel Orion og Flextronics. Så jeg tror faktisk, at vores metoder er de rigtige. Selv om Pandrups dårlige placering i AKF’s undersøgelse kommer bag på ham, forventer han, at det automatisk vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Virksomheden AKAI er nemlig på vej i gang og kan være med til at løfte opgaven. - Det her er den første undersøgelse, hvor vi ikke klarer os godt. Så lad os nu se, om det ikke ændrer sig, når AKAI kommer i gang, siger Frits Pedersen.