Nordjyske MF'ere ind i kampen for forsvarstrykkeri i Hjørring

Bjarne Laustsen og Lene Hansen besøgte i går truet trykkeri

HJØRRING:Det virker - mildt sagt - en smule paradoksalt. Forsvarets Trykkeri i Hjørring står overfor en truende lukning, og alligevel er håndværkere i fuld gang med at lægge nyt tag på trykkeriet, der er midt i en modernisering til en pris på fire millioner kroner. Seks ansatte risikerer at miste deres job, og selv om det selvfølgelig er ærgerligt nok, så er det dog ikke det eneste, der har fået de berørte til at kravle op på barrikaderne. De mener nemlig ikke, at økonomien bag en eventuel lukning i Hjørring er gennemtænkt. I øjeblikket råder Forsvaret over fire forskellige trykkerier, mens Hjemmeværnet disponerer over et enkelt. En arbejdsgruppe har set på en ny trykkeri-struktur i Forsvaret, og det har resulteret i en rapport, der foreslår, at man fremover kun bevarer to trykkerier - ét i Nymindegab og ét i Københavnsområdet. Jan Ulrick, der arbejder i Hjørring, forstår ikke rapportens konklusioner. - For det første har det ikke været nævnt i rapporten, at der er eksisterende bygninger, der kan bruges. Dernæst så irriterer det mig, at Forsvarsministeriet skal træffe beslutninger uden at have den nødvendige viden, siger han. Jan Ulrick mener ikke, at der i Københavns-området er en bygning, som uden store ekstraomkostninger vil kunne bruges som ramme om et nyt trykkeri. Dermed vil det formodentlig blive en dyr løsning at flytte aktiviteterne væk fra Hjørring. - Ideen må være at spare penge, men det kan jeg ikke lige se, at man gør. Det vi vil opnå, det er bare, at der er nogen, der tager det her op. Hvis man kan pege på en bygning i København, der kan opfylde behovene, så har vi ingen problemer med det. Udviklingen kan man jo ikke stoppe, siger Jan Ulrick på vegne af sine kollegaer i Hjørring. Besøg fra Folketinget Mandag var der så besøg af de nordjyske folketingsmedlemmer Lene Hansen og Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne. Efter en kort orientering og efterfølgende rundvisning på trykkeriet, så var de to MF'ere enige i deres udlægning af problemstillingen. - Jeg må sige, at jeg er noget forundret over de beslutninger, der ser ud til at blive truffet. Man opfører sig som om, at penge ikke betyder alverden. Det virker noget paradoksalt, når man ser dette nye og velfungerende trykkeri, som man vil nedlægge, siger Lene Hansen. Hun synes, at der mangler fornuft i lukningsforslaget. - Det, der foreligger nu, er ikke særligt gennemtænkt. Heller ikke Bjarne Laustsen var imponeret, og han kunne ikke se argumenterne for en centralisering i København. - Det er tåbeligt at flytte arbejdspladser, der ligger fint her. Der er intet, der peger på, at man ikke skal have trykkeriet i Hjørring. Hverken logistik eller økonomi taler for en flytning, siger han. Såvel Bjarne Laustsen som Lene Hansen lovede, at de vil følge op på sagen i Folketinget, hvor der blandt andet vil blive stillet spørgsmål til forsvarsminister Søren Gade (V). De to nordjyske socialdemokrater vil have ministeren til at præsentere logistiske og økonomiske argumenter, der taler for en flytning af trykkeriet væk fra Hjørring.