EMNER

Nordjyske MF'ere må i arbejdstøjet

I går faldt fordelingen af poster i 34 udvalg på plads i det nyvalgte ting, samtidig med at de sidste partier fik lagt fast, hvem der skal være deres ordførere på forskellige områder. Og listen viser, at både gen- og nyvalgte nordjyder er udpeget til centrale poster.

De 18 nordjyske folketingsmedlemmer går en travl tid i møde. For nogle bliver den rigtig travl. Til alle udvalg udpeges der medlemmer og stedfortrædere. Sidstnævnte kan deltage i udvalgenes møder, men har ikke helt de samme pligter og rettigheder som "rigtige" medlemmer. Topscorer i indflydelse - hvis man alene måler i antallet af udvalg - bliver den nyvalgte konservative, Jakob Axel Nielsen. Han får sæde i seks af de store faste udvalg, og i ét af dem, boligudvalget, bliver han tilmed næstformand. - Jeg er meget tilfreds, selv om det er meget tunge og meget arbejdskrævende udvalg, jeg har fået, siger Jakob Axel Nielsen. I boligudvalget kommer han til at sidde sammen med ganske mange andre nordjyske MF'ere, heriblandt en anden nyvalgt, Rasmus Prehn (S). Boligudvalget bliver til gengæld det eneste, Rasmus Prehn bliver fuldgyldigt medlem af. I første omgang var han slet ikke tildelt nogen udvalgspost, men alene et medlemskab af den såkaldt interparlamentariske gruppes bestyrelse (IPU) - et forum, der besøger og modtager besøg fra udenlandske parlamenter. Rasmus Prehn havde dog held til at bytte denne post med en plads i boligudvalget. Den tidligere gruppeformand i byrådet i Aalborg kan ikke helt skjule sin skuffelse over udfaldet af konstitueringen: - Jeg ville da gerne have haft flere udvalgsposter, men den socialdemokratiske gruppe er stor og har mange ressourcepersoner, så jeg klør på, hvor jeg er placeret, og håber, at jeg kan vise mig værdig til flere poster senere, siger Rasmus Prehn. Debut på tirsdag Den anden nyvalgte socialdemokrat fra Nordjylland, Lene Hansen, havde i højere grad heldet med sig. Hun fik fire faste udvalgsposter - og kan i øvrigt se frem til allerede på tirsdag at skulle i ilden på Folketingets talerstol. - Jeg skal være ordfører på et lovforslag om "Indhentning af tilbud i bygge- og anlægs-sektoren". Og såvidt jeg har forstået, skal jeg argumentere for, siger Lene Hansen, som skal bruge de næste dage på at nærlæse lovforslaget. At ikke alle får lige mange udvalgsposter, hænger blandt andet sammen med, at De Konservatives gruppe på 18 medlemmer afgiver et pænt antal MF'ere til regeringen. Dermed bliver der forholdsvist mere til de tilbageværende. Hos Socialdemokraterne er der samtidig den specielle situation, at man har valgt at udskyde den endelige konstituering, indtil partiets formandsvalg er overstået, og en ny ledelse er på plads. Derfor skal kortene formentlig blandes igen i løbet af nogle måneder. Plads til de unge Anita Knakkergaard (DF) kombinerer alene boligudvalget med arbejdet i Nordisk Råd - hvilket er færre hverv end hidtil. - Jeg har fået de poster, jeg har bedt om. Ingen andre i DF ville i boligudvalget, så jeg lod de unge komme til andre steder og koncentrerer mig om det spændende, men også tunge og svære stof i boligudvalget, siger hun. Udover boligudvalget får også tre andre udvalg en nordjyde som næstformand. I arbejdsmarkedsudvalget fortsætter Bjarne Laustsen (S) på posten, mens Inge-Lene Ebdrup (V) bliver ny næstformand for socialudvalget. Endelig får den nyvalgte Birgitte Josefsen (V) sin ilddåb som næstformand for miljø- og planlægningsudvalget. - Jeg glæder mig til også dette hverv. Som næstformand bliver det mig, der leder og fordeler arbejdet, når formanden er væk, siger Birgitte Josefsen.