Nordjyske nationalparker - naturligvis

Nordjylland er udset til at huse tre af de kommende syv danske nationalparker. Pilotprojekterne afsluttes til sommer, derefter skal den nationale følgegruppe og politikerne tage over

AALBORG:At Nordjylland huser noget af Danmarks mest unikke natur kan ses ved, at tre af de kommende syv danske nationalparker skal ligge i Nordjylland. Arbejdet med at etablere de nye nationalparker går snart ind i sin slutfase, og i den nordjyske natur vil naturvandrere og turister med lidt held kunne møde de første nationalpark-skilte om godt halvandet år. Det spår Bent Agerskov, formand for den nationale følgegruppe for de kommende danske nationalparker og tidligere formand for Friluftsrådet. De tre nordjyske nationalparker, som der arbejdes med at etablere, er Lille Vildmose, Klithederne i Thy og Læsø med omgivende hav. Ved hver af de kommende nationalparker kører der lige nu et pilotprojekt med nedsatte arbejdsgrupper. 1. juli næste år skal hver pilotprojekt aflevere sin rapport til den nationale følgegruppe, som derpå vil vurdere de enkelte nationalparkprojekter og laver en indstilling til Folketinget inden 1. januar 2006 om, hvilke nationalparker der skal realiseres. Bent Agerskov forventer, at den politiske proces derefter vil tage mellem et halvt og et helt år. I andet halvår af 2006 kan de første danske nationalparker derfor være en realitet. Men hvad skal vi egentlig med de nye nationalparker? - Arbejdet med at etablere danske nationalparker blev sat i gang, fordi den danske natur er trængt. Etableringen af en nationalpark skal derfor føre til en forbedring af naturen i alle de områder, der udlægges til nationalpark, siger Bent Agerskov. Nationalparkerne skal ikke være afspærrede naturklenodier, men kunne bruges af både fastboende lokale, der bor nær en nationalpark, og af tilrejsende turister, understreger Bent Agerskov. De nye nationalparker skal ganske enkelt forbedre danskernes muligheder for at opleve dansk natur, når den er bedst. - I nogle enkelte tilfælde kan der være gode grunde til at offentligheden ikke har fri adgang. Det gælder bl.a. i Lille Vildmose, hvor der i Høstemark og Tofte Skove er en meget følsom natur og hvor der allerede i dag kun er adgang ved særligt guidede ture. Her må man så kompensere for den manglende adgang ved at opføre udkigstårne omkring de lukkede reservater og ved at øge antallet af guidede ture ind i de lukkede skove, siger Bent Agerskov. Etableringen af de nye nationalparker skal ske med lokalbefolkningens opbakning, så der med regeringens ord kommer et lokal medejerskab til hver enkelt nationalpark. Men på Læsø har en konflikt med fiskerne allerede flere gange sået tvivl om, hvorvidt der kan etableres en nationalpark omkring øen. Læsø skal nemlig først og fremmest være en hav -nationalpark, og derfor er Læsø-fiskerne nervøse for, om etableringen af en nationalpark kan betyde indskrænkninger af deres muligheder for at drive fiskeri. Det har bl.a. ført til, at fiskernes formand, Bent Rulle, har krævet, at nationalparken ikke må omfatte hav, der ligger dybere end ti meter. - Jeg kan godt forstå fiskernes frygt for, at en nationalpark kan forringe deres fiskeri, for de skal jo leve af havet. Men de behøver ikke at være nervøse. Heller ikke selv om en fremtidig nationalpark ved Læsø går ud på dybere hav end ti meter, og det mener jeg, at nationalparken bør gøre for at kunne omfatte de enestående boblende kalksøjler og stenrev, der ligger omkring Læsø. Men det behøver ikke at medføre flere restriktioner for fiskeriet omkring Læsø end dem, der allerede findes i dag, siger Bent Agerskov. Den tredje nordjyske nationalpark, der skal omfatte klithederne i Thy, er ret uproblematisk at etablere, vurderer Bent Agerskov. Stort set hele arealet, som den nye nationalpark skal omfatte, er i dag ejet af staten.