Hospitaler

Nordjyske patienter er de mest tilfredse

Ni ud af 10 tilfredse med sygehuset, viser ny landsdækkende undersøgelse

NORDJYLLAND:Nordjyderne er endnu mere tilfredse med deres sygehuse end danskerne som helhed. Det viser en ny undersøgelse blandt 32.000 patienter, som Amtsrådsforeningen har gennemført. Og det gør både amtsborgmester Orla Hav (S) og formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF) lige så tilfredse som 91,3 procent af patienterne. På landsplan er tilfredsheden 90,2 procent. Undersøgelsen viser, at nærhed er det vigtigste, når patienterne skal vælge sygehus, og at ventetid er det næstvigtigste. Generelt er tilfredsheden stadig størst på de små sygehuse. Derfor er det ikke overraskende, at Aalborg Sygehus får de dårligste karakterer af patienterne i Nordjylland, selvom Karl Bornhøft også har en anden forklaring: - Siden sidste undersøgelse har Aalborg brugt mange kræfter på at få status som universitetssygehus, ligesom der er sket mange omstruktureringer. Det er noget, der kommer patienterne til gode, men som først vil afspejle sig i senere undersøgelser, siger han. - Ideen med en brugerundersøgelse er, at vi skal lære af den. Undersøgelsen i år 2000 viste, at næsten 17 procent af patienterne på Frederikshavn Sygehus var utilfredse med den skriftlige information, de havde fået. Det har sygehuset arbejdet intenst med siden, og denne gang er der ikke en eneste patient, der er utilfreds på dette punkt, påpeger Karl Bornhøft.