Lokalpolitik

Nordjyske SF'ere om formandsvalget

Allan Aagaard , byrådsmedlem, Dronninglund: Jeg støtter Pia Olsen, for hun har en optimistisk EU-politik. SF har nu fået lagt en ny, positiv EU-kurs, og så vil det være et tilbageskridt at vælge Villy Søvndal. Han hører fortiden til. Pernille Vigsø Bagge, folketingsmedlem, Løgstør: Mit valg står mellem Søvndal og Pia. Der er ting, der taler for og imod dem begge, og jeg har ikke taget endelig stilling. Det vigtigste er, at vi får en samlende figur, der dækker alle synspunkter i partier, og som har en stor robusthed i forhold til presse og andre partier. Umiddelbart ville jeg jo gerne have en ung kvinde, men jeg synes, det er et problem, at Pia ikke er medlem af Folketinget. Karl Bornhøft, amtsrådsmedlem, Hjørring: Jeg er stadig i tvivl om, hvorvidt det skal være Søvndal eller Pia Olsen. Det, der bliver afgørende for mig, er, hvem af dem jeg mener vil være bedst til at tegne en fremadrettet profil for SF. Vi skal have én, der fortæller, hvad vi vil - og ikke bare siger, hvad vi ikke vil! Henning Jørgensen, byrådsmedlem, Brønderslev: Nu er jeg jo kommunalpolitiker, og for mig betyder det ikke så meget, om partiformanden er den ene eller den anden. Men når jeg træffer mit valg, bliver det enten Villy Søvndal eller Pia Olsen. Thomas Krog, amtsrådsmedlem, Brønderslev: Jeg stemmer på Villy Søvndal. Han har en god social profil, han er hurtig i tanke og replik, og så harmonerer hans syn på EU mere med, hvad jeg mener. Pia Olsen er dygtig på mange felter, men jeg har valgt hende fra, fordi hun er for EU-venlig. Karen Touborg, folketingskandidat, Valsgård: Pia er den bedste garant for en nytænkning af SF's politik. Køn og alder betyder ikke så meget. Det væsentligste er, at vi får en formand, der kan tænke langt og få budskabet ud over rampen, og det vil vi få med Pia. Henrik Thomsen, rådmand, Aalborg: Af mange grunde støtter jeg Pia Olsen. Hun signalerer et globalt udsyn. Hun ser frem - ikke tilbage. Og så har hun den meget fornuftige grundholdning, at ethvert problem i velfærdssamfundet ikke nødvendigvis skal klares ved at bruge flere mia. kr. end nu, men i nogle tilfælde bør løses ved en omfordeling af de offentlige udgifter.