Lokalpolitik

Nordjyske sygehuse får for lille aktivitet

Amterne peger over for regeringen på problem med stor forskel i størrelsen af regionerne

NORDJYLLAND:Det nordjyske sygehusvæsen vil få særlige problemer ved, at den ny nordjyske region bliver den mindste i den strukturreform, der skal træde i kraft i 2007. Amtsborgmester Orla Hav (S) gør det op på den måde, at der i Nordjylland kommer til at mangle sygehusaktiviteter for 200 millioner kroner. - Vi har en høj specialisering bl.a. inden for canser, hjertelidelser og ortopædkirurgi. Løsningen vil være, at de nordjyske sygehuse enten får tilført patienter ude fra, eller at man accepterer, at det nordjyske sygehusvæsen er 200 millioner kroner dyrere end de andre regioners, siger Orla Hav (S). Problemstillingen med den store forskel i regionernes størrelse er med i det høringssvar, som Amtsrådsforeningens bestyrelse, som Orla Hav sidder i, har udarbejdet. Svaret er lavet i forbindelse med, at regeringen har sendt de knap 50 lovforslag, som strukturreformen skal udmøntes i, ud i høring. Fristen for at aflevere høringssvar udløber i dag, og i Amtsrådsforeningens bestyrelse var der i går enighed om svaret. Over for regeringen peger amtspolitikerne på en række problemer, der er knyttet til strukturreformen. Orla Hav har dog ikke den store forhåbning om, at høringssvarene direkte vil påvirke udmøntningen af lovene: - Jeg tror sådan set, at stikket er trukket ud hos de tre partier, der står bag reformen. Men jeg er sikker på, at der i den kommende tid via borgergrupper og fra pressen vil dukke problemer op, som man er nødt til at gøre noget ved, når lovgivningen i forbindelse med reformen skal laves, siger Orla Hav. Initiativretten Et af de overordnede problemer, som Amtsrådsforeningen peger på i høringssvaret er, at de ny regioner ikke et underlagt den såkaldte kommunalfuldmagt. Kommunalfuldmagten sikrer i dag amterne mulighed for at tage ny initiativer. - Det er den mulighed for at tage initiativer, der gjorde, at amtet kunne gå ind og understøtte NOVI, som jo bl.a. har bidraget til at skabe ny arbejdspladser bl.a. på mobiltelefonområdet. Men med strukturreformen bliver det sådan, at det, der ikke direkte er tilladt for regionerne, det bliver forbudt, siger Orla Hav. Ingen skat Et andet vigtigt område for Amtsrådsforeningen er finansieringen af de ny regioner. I forslaget får regioner ikke ret til som amterne at udskrive skat. - Vi får ikke ansvaret for at tilvejebringe de nødvendige midler. Det betyder, at vi sammen med bl.a. læger kan se på den fælles interesse i at skabe så godt et sundhedsvæsen som muligt. Vi kan så i fællesskab møde op på finansministerens trappe for at at kræve ekstra midler. Men jeg mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt, siger Orla Hav. Fiannsieringen af regionerne skal bl.a. ske gennem bidrag fra kommunerne. Bidraget til områder som f.eks. regional udvikling og til kollektiv trafik bliver på forhånd fastsat til et bestemt beløb pr. indbygger. Her er amtspolitikere utilfredse med, at de kommende regioner - hvis de med kommunerne enes om et højere beløb - bliver ramt af økonomisk modregning fra staten. Både på planlægnings- og miljøområdet ser Amtsrådsforeningen store problemer i strukturreformen. Inden for planlægningsområdet kan der f.eks. på vejormådet være vidt forskellige interesse. En stor del af de nuværende amtsveje overgår til kommunerne, hvor interesserne kan variere fra at gøre en vej til stillevej til at gøre den til en vigtig hovedfærdselsåre. På det sociale område frygter Amtsrådsforeningen en kvalitetsforringelse på flere af de mere specialiserede områder, hvis de overgår til kommunerne. I høringssvaret tales der om at sikre fagligheden. Det gælder bl.a. i forhold til autister og DAMP-børn.