Nordjyske tråde samles til stærkt tov

Nyt Forum skal klæde regionen erhvervsmæssigt på

AALBORG:Hvad skal Nordjylland leve af i fremtiden? Det er det centrale spørgsmål for det netop stiftede Nordjysk Innovations Forum, der samler en række ledende aktører indenfor nordjysk erhvervsudvikling. Nordjysk Innovations Forum skal være en paraplyorganisation, hvor hele landsdelen kan samles om en fælles nordjysk profil og fælles nordjyske målsætninger for at sikre regionens udvikling i et Europa, hvor den regionale udviklingspolitik bliver mere centraliseret, og de økonomiske ressourcer koncentreres om de europæiske storbyer. Samtidig gælder en globalisering af erhvervslivet med opløsning af hjemmemarkederne og stigende grad af international konkurrence. Bag Nordjysk Innovations Forum står Nordjyllands Amt, Aalborg Universitet, NOVI og Aalborg Kommune i samarbejde med Aalborg Erhvervsråd og Region Aalborg Samarbejdet, der omfatter 12 kommuner. Desuden deltager den nordjyske kommuneforening, de egnsvise nordjyske erhvervssamarbejder, LO og DA. Amtsborgmester Orla Hav er valgt som formand. På organisationens første møde blev der malet med brede penselstrøg, da det blev diskuteret, hvor der i første omgang skal satses på en bred erhvervsudvikling. Ialt nåede man frem til fem områder: Nordjylland skal have flere innovative iværksættere, og fornyelsen i de eksisterende erhverv må stimuleres. Fremvæksten af nye jobs og nye virksomheder skal styrkes inden for bio/medico-området og inden for IT, elektronik og software. Endelig vil Forum satse på en fælles indsats for investeringsfremme og markedsføring af Nordjylland som region. I løbet af de kommende par måneder vil Nordjysk Innovations Forum udarbejde planer for konkrete initiativer inden for hvert af de fem områder. Det kommer bl.a. til at handle om generationsskifte i nordjyske virksomheder, ansættelse af flere akademikere i den private sektor, etablering af et iværksættermiljø inden for bio/medico, kommercialisering af resultater fra Det Digitale Nordjylland og nye generationer af IT, elektronik og software teknologi. Planerne vil springe ud af en vision for udviklingen i den nordjyske region, som Forum vil lægge frem i begyndelsen af maj. Forums medlemmer gav på det stiftende møde udtryk for, at initiativet kan få den nordjyske innovationspolitik op i et højere gear, ikke blot ved at sætte nye aktiviteter i gang, men også ved at styrke samarbejdet om de initiativer, der allerede eksisterer.