Retspleje

NOrdjyske venter stadig på svar

@Brød.8.note-firkant:NORDJYSKE Medier har testet åbenheden omkring statsadvokaternes afgørelser i politiklagesager. 7. april begærede NORDJYSKE aktindsigt i oplysninger for årene 2001-2004 hos Rigsadvokaten. 19. april meddelte Rigsadvokaten, at han ikke havde alle oplysninger og derfor havde sendt begæringen videre til landets seks regionale statsadvokater. To statsadvokaturer - Sønderborg og Viborg -afleverede hurtigt de ønskede oplysninger. To andre - Fyn og Aalborg - oplyste, at de af ressourcemæssige årsager kun kunne levere en del af oplysningerne. Det klagede NORDJYSKE over med henvisning til, at det er der ikke grundlag for i forvaltningsloven. Herefter leverede Statsadvokaten for Fyn de resterende oplysninger. Statsadvokaten i Aalborg leverede oplysninger, som viste sig at være forkerte, og det krævede endnu en henvendelse at få det afklaret. NORDJYSKE har desuden siden 10. maj bedt Statsadvokaten i Aalborg om resuméer af de sager, hvor der er uddelt kritik til politiet. Statsadvokaten meddelte i går, at de kan forventes leveret en af de nærmeste dage. To måneder efter den oprindelige begæring har NORDJYSKE fortsat ikke hørt fra Statsadvokaten for København og Statsadvokaten for Sjælland, selv om de ifølge forvaltningsloven skal svare hurtigst muligt, og går der over 10 dage, skal de forklare hvorfor, og hvornår et svar kan forventes. NORDJYSKE kontaktede begge statsadvokaturer i går og fik bekræftet, at begæringerne er modtaget, men det var ikke muligt at få svar på, hvorfor svarene udebliver.