NORDJYSKEs DÆKNING

[ De undersøgelser af politiklagesystemet, som Justitsministeriet nu iværksætter, kommer i forlængelse af en lang række kritiske artikler, hvor NORDJYSKE Medier har påvist, hvordan borgere føler sig dårligt og uretfærdigt behandlet i klagesystemet. Artiklerne har dokumenteret konkrete eksempler på, hvordan fejl og fordrejninger tjener til at hvidvaske politiet. NORDJYSKE har ligeledes fremlagt eksempler på, at relationerne er så tætte mellem den kontrollerende myndighed - statsadvokaten - og de, der skal kontrolleres i politiet, at det kan så tvivl om, hvorvidt politiklager undersøges kritisk og uvildigt nok. NORDJYSKEs artikelserie m.v. er tilgængelig i fuldt omfang på adressen: www.nordjyske.dk/systemsvigt