Nordlige ture i naturen

SKAGEN KOMMUNE: Skagen Kommune lægger jord til 12 ud af 90 naturture i Nordjylland, som Nordjyllands Amt arrangerer i samarbejde med de tre nordjyske statsskovdistrikter. Turene er alle guidede, og de er som regel gratis. Den første tur i Skagen Kommune er søndag 13. april på klitheden ved Raabjerg.Naturvejleder,Torben Stæhr og professor Ib Johnsen fortæller om de mange sjældne mosser, laver, urter og dværgbuske, som vokser på klitheden. Turen begynder klokken 13:00 ved parkeringspladsen vest for Raabjerg Kirke. Den sidste tur i Skagen Kommune er først 24. januar næste år. Ved den lejlighed er emnet brænde. Turene kan ses på internette på adressen www.naturnet.dk.