Turisme

Nordmænd i overtal i feriecenter i Sæby

Nordmænd har i juli stået for de 7000 af 13.000 overnatninger påSæby Søbad Feriecenter

SÆBY:Ejeren er Dansk Folke-Ferie, men flest nordmænd har i højsæsonen overnattet i Sæby Søbad Feriecenter med 100 ferieboliger og centerfaciliteter - beliggende Sæby Nordstrand. -Nordmænd tegner sig for 7000 af de 13.000 overnatninger i centret i den måned, der slutter i dag, oplyser centerdirektør Arne Zachariassen. Han fortæller samtidig, at feriecentret i juli bl.a. har haft godt 3000 danske overnatninger og godt 2000 svenske. - Sæsonen har været forrygende, og august tegner også virkelig godt, tilføjer centerdirektøren. Så vi har kun grund til at være tilfredse. - I august er der nemlig allerede booket 10,.000 person-overnatninger. Og her bliver nationalitets-fordelingen noget anderledes. Af de 10.000 er der nemlig 4600 danskere, knap 3000 nordmænd, 1500 svenskere, ca. 500 tyskere, godt 300 hollændere og 100 finner foruden turister fra andre lande i beskedent omfang. - De allerede indløbne bestillinger betyder, at vi også i august, hvor antallet af gæster fra lande syd for Danmark øges pænt, når op på en flot belægningsprocent - sandsynligvis omkring de 80 og måske lidt over. - Belægningsprocenten har i det meste af juli været på 100. Derimod var juni ikke så god. Her kom der først rigttig gang i overnatningerne i de sidste to uger. Men alt i alt tegner det til at blive en forrygende sæson, hvor det bemærkelsesværdige har været de mange norske gæster. Sæby Søbad Feriecenter er åben året rundt. Når den egentlige turistsæson slutter, stiger antallet af gæster på mini-ferie.Den type gæster er der også mange af om foråret. Samtidig er feriecentret ofte belagt i forbindelse med konferencer og kurser med mere.