Lokalpolitik

Nordsøcentret samler trådene for Fiskens Hus

Skagen og Hirtshals Kommuner samarbejder om Fiskens Hus

HIRTSHALS:Et nyt samarbejde mellem Hirtshals og Skagen kommune giver nu ekstra aktivitet på Nordsøcentret. Samarbejdet gælder Fiskens Hus, og borgmestrene for de to kommuner underskrev i går en samarbejdsaftale om huset på Nordsøcentret. Fiskens hus er ikke flyttet ind på Nordsøcentret, men centret har lovet at være husets sekretariat, og centrets direktør, Poul Pedersen, skal være tovholder på nye projekter i Fiskens Hus' regi indtil projekterne får deres egen økonomi og dermed kan få egne medarbejdere. Opfundet i Skagen Udviklingscentret Fiskens Hus blev "opfundet" i Skagen for cirka tre år siden, og der har siden da været arbejdet hårdt for at få det etableret som først og fremmest et udviklingscenter, et aktivitetscenter og et oplevelsescenter og i mindre grad på at få huset etableret som en bygning af mursten. Erfaringerne er imidlertid, at det er meget vanskeligt at skaffe økonomiske midler til en sådant center, hvis ikke det er meget bredt funderet og hvis ikke det er meget bredt forankret. Det er en væsentlig del af baggrunden fordet nye samarbejde. Samarbejdsaftale - Formålet med Fiskens Hus er at fokucere på de områder, der har betydning for fisk i måltidet, og som dermed også har betydning for både fiskeriet som erhverv og for fiskeindustrien, og huset er funderet på fire "søjler;" produktudvikling, madkultur, uddannelse og turisme, og det er noget som Skagen og Hirtshals Kommuner er fælles om, sagde Skagens borgmester, Hans Rex (V), ved mødet i går. Borgmester Knud Størup, understregede, at de to kommuner er nødt til at samarbejde, hvis de skal have en chance for at bevare deres selvstændighed. Det er tidens trend, og det er nødvendigt - også for to kommuner, som i mindre eller højere grad har været konkurrenter i mange år. Det nye samarbejde understreger bekymringen for og betydningen af det erhverv, som er det allervigtigste for begge kommuner, og det skal være til gavn for begge kommuner - hver for sig og i fællesskab, understregede de to borgmestre, som også var enige om, at det gode samarbejde også i fremtiden skal styrkes af en indbyrdes konkurrence. Efteråret 2002 var afgørende for Fiskens Hus' skæbne. Da præsenteredes en undersøgelse af de muligheder indenfor de fire "grundpiller," hvor Fiskens Hus kan gøre en indsat og gøre en forskel. Det var da man efterfølgende skulle søge midler til en undersøgelse af, hvem der har brug for de aktiviteter, Fiskens Hus kan stå for, at det begyndte at knibe med økonomiske midler, fordi huset efter "pengekassernes mening" ikke var tilstrækkelig bredt funderet, oplyste borgemster Hans Rex på et pressemøde ved præsentationen af samarbejdsaftalen. Tre projekter Fiskens Hus er allerede i dag et aktivt hus, og der er bevilget EU-midler til et ud af tre projeker, der arbejdes med at gennemføre i Fiskens Hus' regi. - Men det er, foreløbig, ikke, et hus af mursten, vi tænker på. Fiskens Hus kan sagtens eksistere uden at være en bygning eller have sin egen bygning, fordi det er projekterne, aktiviteterne og resultaterne, der udgør huset, blev det understreget af Hans Rex. Fiskens hus ledes af en styregruppe bestående af borgmestrene, kommunaldirektørerne og erhvervscheferne i de to kommuner. Det hører med til samarbejdsaftalen, at det ikke på forhånd ligger fast, hvor Fiskens Hus' projekter skal foregå. Det skal være det sted, hvor det i forhold til indholdet i projektet vil være mest naturligt og mest fordelagtigt for projektet. Fiskens Land De ene af de tre projekter, der arbejdes med netop nu, er et gastronomisk projekt omkring fisk som råvare i restaurationskøkkener, og det henvender sig til kokke. Det er dette kursus, der er bevilget 2,5 millioner kroner til fra EUs Mål 3-midler. De to andre er et projekt om brug af fisk i catering-branchen, og det tredje er et projekt om børn og deres kendskab til fisk. - Det overordnede formål med dette projekt er at gøre børnene til ambassadører for den friske fisk som sund råvare i madlavningen og, naturligvis, at lære dem selv, at fisk er en sund og god spise. - Man kan sige, at de skal være ambassadører for Fiskens Land, siger Skagens Erhvervschef, Lars Hedegaard.