Nordsøens miljø skal reddes

Ny maskine kan genbruge havets affald

SKAGEN:Skagen er sammen med Nordsøens miljø i fokus på tirsdag, når der holdes seminar i det internationale miljøprojekt "Save The North Sea". Det finder sted på Skagen Odde Naturcenter. I forlængelse af dette seminar præsenteres på Skagen Havn en særlig maskine, der kan recirkulere affald fra trawl, træ og plastikdunke kastet i Nordsøen. Hvert år smides omkring 20.000 tons affald i Nordsøen til stor skade for naturen, dyre, fugle- og fiskelivet. Det har store økonomiske konsekvenser for flere erhvervsgrupper, men også for kystsamfundene i Danmarks yderkantområder ud til Nordsøen, hvor de rekreative områder forringes betydeligt af det affald, der driver i land. Det er projektets mål at oplyse så meget om problemet, at brugere af Nordsøen - fiskere, sømænd og medarbejdere på olieboreplatforme - påvirkes til at ændre holdning til det at svine Nordsøen til. For fiskerens vedkommende ødelægges deres trawl, når dunke, ankre, wirer og andet affald kommer med op. Fisk og skaldyr som fødevare forringes, og det koster fiskerne penge. Flere foreninger og organisationer fra det private og offentlige liv deltager i projektet, der er et samarbejde mellem syv lande omkirng Nordsøen. Skagen Uddannelses Center er projektets koordinator i Danmark, og andre medvirkende er foreninger med tilknytning til udddannelser med havet som arbejdsområde - for eksempel Skagen Skipperskole - Kommunernes Internationale Miljø Organisation (KIMO) og Danmarks Rederiforening. Danmarks Fiskeriforening bliver nu ligeledes opfordret til at være aktiv medspiller i projektet for at redde Nordsøen.