EMNER

Nordsømuseet har fået to friskfangede blæksprutter

HIRTSHALS:Der er tilsyneladende i øjeblikket besøg af mindre flokke af blæksprutter i farvandet udenfor Hirtshals. I hvert fald har Nordsømuseet gennem den sidste tid modtaget flere fine, levende eksemplarer af den ti-armede blæksprutte, Loligo. Arten har ikke noget dansk navn og dens fulde videnskabelige navn er Loligo forbesi. Både erhvervsfiskere og lystfiskere, der pilker udenfor Hirtshals, har således flere gange oplevet, at de i stedet for torsk har fået en af de store blæksprutter på krogen. Det er slet ikke usædvanligt at Loligo-blæksprutten, der gerne færdes i stimer, fanges i Nordsøen og Skagerrak, og ofte kommer de også helt tæt på kysten. Men Nordsømuseet har aldrig tidligere modtaget så mange blæksprutter som i år. Blæksprutterne er dog vanskelige at holde i akvarier, og derfor er der ingen garanti for, at de to der lige nu svømmer rundt i et af de mindre akvarier på Nordsømuseet, kan overleve mange dage. De første, der blev indleveret til museet blev sat ud i Oceanariet, men de blev efter få dage ædt af nogle af de større fisk – formentlig hajerne. Derfor forsøger museet nu at holde et par stykker i et af akvarierne i den gamle del af museet. Loligo-blæksprutten er den almindeligste blæk-sprutteart i Nordsøen. Den kan blive op til 60 cm lang og lever hovedsagelig af fisk, som den fanger med sine fangarme, der er besat med sugekopper. Som de fleste andre blæksprutte arter har den kun en kort levetid - ca. 2 år.