Mors

Nordsøvand giver opbrud i Limfjordens is

Mens færgerne mellem Thy og Mors sejler som normalt, kan coastertrafikken i den vestlige Limfjord ikke klare sig uden isbryderassistance

Limfjordsfærgerne - her færgen ved Næssund - har fortsat ikke problemer med at holde en sejlrende åben. Arkivfoto: Peter Mørk

Limfjordsfærgerne - her færgen ved Næssund - har fortsat ikke problemer med at holde en sejlrende åben. Arkivfoto: Peter Mørk

Indstrømning af vand fra Nordsøen har betydet, at isen er blevet mindre kompakt mange steder i den vestlige del af Limfjorden. Og selv om temperaturen næsten konstant har ligget under nul, så har det meget at sige, at frosten ikke er ligeså hård som først på måneden. - Isen har været brudt op, og vandstanden er steget fra omkring 50 centimeter til 10 centimeter under normal, påpeger Lars Klemme, havnemester i Thisted Havn. I havnen er isen af forholdsvis beskeden tykkelse, mellem fem og ti centimeter, vurderer han. Og der er fortsat åbne våger mange steder. Isen er dog så kraftig, at de skibe, der ligger i havnen, må blive hvor de er.