Nordthy lider også under lægemangel

En af lægerne i Tømmerby stopper til april, og pladsen bliver ikke genbesat NORDTHY: Det er ikke kun Sydthy, der har et akut problem med lægemangel i den almene praksis, også lægerne i de tre lægehuse i Nordthy, nemlig Tømmerby, Nors og Hanstholm, får snart et problem. Til april har læge i Tømmerby, Hans Jørgen Brørup, nemlig meddelt, at han går på pension. Det betyder, at den anden læge i Tømmerby-praksisen, Poul Gjerding på 62 år bliver alene om at betjene 2500 patienter. Det er lige i overkanten af, hvad en læge kan magte. 1600 patinerer er det antal, man vurderer, at en læge kan varetage i en praksis. - Jeg vil nu se, om jeg kan få en aftale, som den lægerne i Vestervig er ved at få forhandlet på plads med sygesikringen, som vi er ansat under. Indtil da må jeg se at få det til at løbe rundt, siger Poul Gjerding. Den aftale han henviser til fra Vestervig, hvor en ud af fire læger er stoppet, bliver behandlet på mandag i Region Nordjyllands forretningsudvalg. Det er en aftale om tilskud til ansættelse af en sygeplejerske og tilskud til lægevikarer i ferier og andet fravær. Tilskuddet betales af regionen, og aftalen betyder, at sygeplejersken kan overtage nogle opgaver fra lægerne, som så får mere tid til arbejdet med patienterne. - Jeg har i forvejen en laborant og en lægesekretær, der er uddannet sygeplejerske. Deres arbejde kan jeg optimere, men jeg får brug for yderligere en sygeplejerske og lægevikar i ferien, hvis jeg ene mand skal klare de nuværende 2500 patienter, der i dag er tilmeldt vores praksis. Dertil kommer, at jeg er stoppet som vagtlæge, for at få mere tid. Det betyder, at jeg får en nedgang i min indtægt, og det er selvfølgelig et problem, for jeg ville da gerne fortsætte som vagtlæge, hvis jeg havde tiden til det, siger Poul Gjerding. Han vil nu tage kontakt til Region Nordjyllands praksissektor i Aalborg, for at få en aftale på plads. Problemet i Tømmerby, hvor Hans Jørgen Brørups plads ikke blive genbesat, fordi det er umuligt at finde en ny læge, kommer også indirekte til at berøre nabolægen Flemming Rasmussen i Hanstholm. Han har i snart 10 år har været ene om en praksis i Hanstholm, der tidligere bestod af to læger. Han har i dag tilknyttet 1900 patienter til sin praksis. - Det er gået indtil nu, fordi jeg har kunnet trække på blandt andet lægerne i Tømmerby, som har overtaget mine patienter, når jeg har ferie. Men det kan måske komme til at knibe nu, og så må jeg jo finde en anden måde at få dækket min ferie på, siger Flemming Rasmussen. Også lægerne i Nors har mærket, at der er mangel på læger til at dække huller i den almene praksis. I sommeren 2006 gik en af de dengang fire læger på pension. - Vi søgte efter en erstatning i over et halvt år, men måtte opgive at finde en, og vi ansatte derfor en sygeplejerske til at varetage nogle af vores opgaver. Så har vi haft den aftale med vores tidligere kollega, der gik på pension, at han dækker os ind i ferier, siger en af de tre læger på Lægeklinikken Nors, Carsten Andreasen, der trods sine 63 år ikke har aktuelle planer om at stoppe. Lægerne fra Nors har også hjulpet til i Hanstholm udover lægerne fra Tømmerby, når Flemming Rasmussen har afviklet ferie. - Nu er problemet her i Nordthy ved at spidse til, og vi venter da spændt på politikernes udspil til en løsning på problemet, for på sigt er det her jo ikke holdbart, siger Carsten Andreasen. @Byli.9.special.bund:Af Ann Keroll ann.keroll@nordjyske.dk

Forsiden