Ungdomsuddannelser

Nordvestjyder vælger hf

Flere unge i Thy og på Mors er startet på hf, uden at det har kunnet mærkes nævneværdigt på søgningen til andre ungdomsuddannelser

Den toårige hf-uddannelse er i stigende grad et populært alternativ til de længere ungdomsuddannelser. Det er tendensen både på landsplan og i Nordvestjylland, hvor især Thy-Mors HF & VUC har stor søgning. Skolen har i dette skoleår for første gang et tilbud om toårig hf på afdelingen i Nykøbing. Her er der startet en hf-klasse med 33 elever, samtidig med at der også er flere elever til de to hf-klasser i Thisted-afdelingen. Også enkeltfags-hf har flere elever. Samtidig har Thisted Gymnasium og HF kunnet oprette to store hf-klasser. Her har søgningen dog været lidt mindre end sidste år, hvor der startede tre - små - hf-klasser. Men det skal ses i lyset af, at Fjerritslev Gymnasium i år for første gang har hf-klasser. Et halvt hundrede elever er startet på hf i Fjerritslev, som traditionelt har leveret en del hf-elever til Thisted. Samtidig er der nogenlunde uændret søgning til de almene gymnasier (stx) i både Thisted og Nykøbing. EUC Nordvest har oplevet mindre søgning til den handelsgymnasiale uddannelse (hhx) i Nykøbing og til den tekniske htx i Thisted. Hhx i Thisted har haft en fremgang fra 145 til 156 elever, men det tal omfatter dog også 24 elever i en nyoprettet satellitklasse på Fjerritslev Gymnasium. Samtidig er der uændret søgning til både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser på EUC, fortæller direktør Niels Chr. Jeppesen: - Det er glædeligt, hvis det lykkes os totalt set at få flere til at tage en uddannelse, siger han. På Thy-Mors HF & VUC har en stor del af hf-eleverne valægt en ny linje, Hf innovation.