Affald

Norge forurener mindre fra afbrænding af gas

København, torsdag /ritzau/ Nordmændenes opmærksomhed på klimaproblemerne fra afbrænding af gas i forbindelse med olieefterforskning i Nordsøen har ført til, at afbrændingen på de norske felter falder, mens lande som Danmark og Storbritannien fortsat sviner meget. Afbrændingen - med et engelsk ord kaldet "flaring" - er nu nede på et meget lavt niveau sammenlignet med andre lande, viser en undersøgelse lavet af det norske Oljedirektoratet. For eksempel brænder Danmark og Storbritannien dobbelt så meget af pr. produceret enhed. Gasafbrændingen sker i forbindelse med indkøring af nye olie- og gasfelter. Den giver problemer med udslip af drivhusgasser til Jordens atmosfære. Afbrændingen fra de danske felter i Nordsøen er tidligere opgjort til en mængde svarende til godt fire procent af det danske naturgasforbrug på land. Årsagen til det høje niveau er blandt andet, at den danske Energistyrelse tillader mere flaring end den norske. Ud over klimaproblemerne fra flaring viser en ny redegørelse fra Miljøstyrelsen herhjemme, at de danske producenter udleder 3,5 gange så mange kemikalier til Nordsøen pr. produceret enhed som de norske selskaber. - Alt tyder på, at der er god grund til for de danske myndigheder at stramme kravene til olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen, siger miljømedarbejder Tarjei Haaland, Greenpeace. Norge har længe haft mere skrappe regler end Danmark om flaring. Faldet i den norske del af Nordsøen tilskrives en CO2-afgift, der motiverer industrien til at begrænse afbrændingen. Skal afbrændingen længere ned, skal det ske ved at forbedre driften, for tre fjerdedele af flaringen fandt sted på 8 ud af de 30 norske felter, påpeger Oljedirektoratet. Norge bevilgede i 2001 cirka 20 millioner kroner til et internationalt initiativ for at begrænse flaring. Det skal ske i samarbejde med Verdensbanken, der skal kortlægge problemet på verdensplan og om muligt lave et internationalt regelsæt for, i hvilke situationer flaring er tilladt. Desuden kan det blive aktuelt at finansiere pilotprojekter i lande som Rusland, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Nigeria og Tchad, der alle forurener meget med flaring. /ritzau/