Overenskomster

Normale forhold på kirkegården

Dagligdagen normaliseret fra i går morges på Hjørring Kirkegård

HJØRRING:Det har været en lang og sej kamp, men nu er forholdene atter normaliseret på Hjørring Kirkegård efter måneder med faglig konflikt. I går morges kl. ni mødte gartnere og gravere atter op til normal arbejdsdag. Det er dog ca. to timer senere end normalt. Ifølge kirkegårdsleder Allan Vest møder de kirkegårdsansatte normalt kl. 7.15 om morgenen, men SiD Hjørring skulle tirsdag morgen først have ringet rundt til de konfliktramte ansatte og fortalt, at de roligt kunne gå på arbejde igen. - Det er fint, at der nu endelig er fundet en løsning på konflikten. Vi skal have normaliseret dagligdagen på kirkegården, hvor der f.eks. skal ryddes op og fjernes visne blomster, der har fået lov til at ligge på gravstederne under konflikten. Men alt i alt er kirkegården og krematoriet nu vendt tilbage til de gamle forhold, siger Allan Vest. Også hos SiD Hjørring er der glæde over enden på den langvarige konflikt. Faglig sekretær Carsten Andersen siger: - Vi er selvfølgelig også glade over, at der nu er truffet enighed om en overenskomst. Men forude ligger der dog mere fagforeningsarbejde, da der er forskellige tillæg for f.eks. specialarbejde som træbeskæring og snerydning, der stadigvæk ikke er ens for landsby- og bykirkegårde. Men alt i alt er vi glade for, at konflikten er forløbet i en god tone, og med sympati hos befolkningen. Vi er også blevet godt behandlet af kirkegårdsleder Allan Vest, selv om det har været noget ubehageligt noget, vi har været ude i. Men nu er det lykkedes - til dels. Genoptagelsen af arbejdet er sket efter forhandlinger mandag og til langt ud på natten til tirsdag, hvor Personalestyrelsen under Finansministeriet samt SiD's forhandlere opnåede enighed. Der er nu lavet overenskomst for stridens kerne, gravermedhjælperne på landsbykirkegårdene, der nu er sikret samme rettigheder som deres kolleger på bykirkegårdene. Overenskomsten betyder, at gartnerimedhjælperne på landsbykirkegårdene fra 1. april får en lønstigning på to kroner i timen og yderligere en stigning på 50 øre til næste år. Konflikten begyndte 4. november sidste år, da gravermedhjælperne nedlagde arbejdet på ni landsbykirkegårde i Nordjylland. Siden blev konflikten udvidet til flere landsbykirkegårde, samtidig med at kolleger på bykirkegårde også nedlagde deres arbejde i sympati. Mandag blev yderligere 17 kirkegårde inddraget i konflikten, der har været mest mærkbar i Nordjylland, hvor man i flere tilfælde har måtte udsætte kremeringer efter SiD's blokade.