Normalt med kritik i følsomme sager

FREDERIKSHAVN:Politimester Søren Kamp Knudsen, Frederikshavn Politi, har stor medfølelse for de mennesker, der bliver indblandet i sager, hvor et menneske forsvinder. - De er udsat for en stor psykisk belastning. Der er mange følelser på spil, og holdningen hos de pårørende er derfor som regel, at politiets efterforskning altid kan blive bedre, siger Søren Kamp Knudsen. Han understreger kraftigt, at politiet har ressourcer nok, når for eksempel en person forsvinder. - Politiet samarbejder med andre politikredse og kan for eksempel trække på hjemmeværnet, ligesom der bliver sat hundeførere og helikoptere ind. I sådanne sager følger vi ganske bestemte rutiner. Men vi vil ikke søge i blinde, og vi er nødt til at have en grund til at rykke ud. Grunden kunne være, at vi får en oplysning, hvor vi vurderer, at der er en rimelig mulighed for en opklaring af sagen, siger Søren Kamp Knudsen.