Normering ændres i SFO

HJØRRING: Normeringen i de kommunale skolefritidsordninger (SFO) i Hjørring Kommune fastsættes ud fra en vurdering af det gennemsnitlige behov i skoleåret. Antallet af indskrevne børn kan variere plus/minus ti procent indenfor normeringen, uden den ændres, men når antallet af indskrevne børn varierer over ti procent, ændrer man normeringstallet efter det faktiske antal børn. Det sker nu på Holmegårdskolen og Vrejlev-Hæstrup Skole. Holmegårdskolen har 94 børn indskrevet i SFO, og det er 11 børn flere end den fastsatte normering på 83 børn. Vrejlev-Hæstrup Skole har 62 børn skrevet ind, og det er 18 børn færre end den fastsatte normering på 80. I alt for Holmegårdskolen og Vrejlev-Hæstrup Skole indebærer ændringen en reduktion i normeringen med syv pladser og en mindreudgift for kommunen på 30.000 kr. lyng

Forsiden