Nors center for golf og gymnastik

Nors skal kunne tilbyde noget, man ikke kan få andre steder, mener halinspektør.

NORS:Golfcenter, squashbaner og en hal med faciliteter for springgymnaster. Det er nogle af de visioner, som en arbejdsgruppe i Nors håber at kunne realisere i forbindelse med Nors Hallen. - Vi vil gerne tilbyde noget, som man ikke kan få ret mange andre steder i landet, siger Ivan Johansen, halinspektør i Nors, der igennem et års tid har arbejdet med planerne for udbygning af hallen. Han understreger, at planerne er på et meget foreløbigt stadium, og inden der bliver taget beslutning om at gå videre med projektet, skal det forelægges både hallens bestyrelse og en ekstraordinær generalforsamling. Golf hele året Men hvis visionerne bliver ført ud i livet, vil Nors ifølge halinspektøren blive et sted, der kan tiltrække golfspillere på alle niveauer. I golfcentret vil både nybegyndere og elitespillere kunne dyrke deres sport på alle tider af året - og ved hjælp af video og elektroniske simulatorer forbedre deres sving og evner til at få bolden i hul. Det bliver også mulighed for at spille rigtig golf - både på en minigolfbane, i en sandgrav og på såkaldte tip and put- og driving range-baner, fortæller Ivan Johansen. Springgymnastik Sammen med Henrik Bertelsen fra Frøstrup, der er tidligere elitegymnast og nuværende regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, har Ivan Johansen desuden arbejdet med planer om faciliteter for springgymnaster på eliteplan. Dermed vil Nors kunne blive et center for både træningslejre og for konferencer og seminarer inden for idrætslivet. I planerne indgår således også overnatningsmuligheder for 50 personer, men Ivan Johansen lægger vægt på, at han ikke har nogen intentioner om, at centret skal være en konkurrent til f.eks. Nors Kro: - Det bliver hverken hotel eller vandrerhjem. Desuden vil han gerne bygge squashbaner, udvidet motionscenter, lokaler til ungdoms- og juniorklub samt en festsal med stationær scene. Men der er altså tale om foreløbige planer, og lige nu har man slet ikke overblik over, om - og i hvilken udstrækning - de kan blive til noget. Der har således ikke været en arkitekt inde i billedet, og Ivan Johansen har heller ikke noget ud på, hvad projektet vil koste. Hvis det hele bliver realiseret, vil der være tale om et byggeri på omkring 3000 kvadratmeter, eller noget der ligner en tredobling af Nors Hallens nuværende areal. - Men det kan også være, det ender med bare 200 kvadratmeter. Nu vil vi gerne udvikle projektet og prøve kræfter med, hvad der kan lade sig gøre og hvad ikke, siger Ivan Johansen. Realdania Foreløbig er der nedsat et udvalg, som foruden halinspektøren og Henrik Bertelsen omfatter repræsentanter for bl.a. ungdomsklubben og Nors-Tved Borgerforening. Planerne kommer op, samtidig med at Nors - i lighed med alle andre landsbysamfund i Thy - har mulighed for at byde ind med projekter, der kan få støtte fra det såkaldte Realdania-projekt, som skal styrke bosætning og turisme. Ivan Johansen kan dog ikke sige, om projektet opfylder kriterierne for at få støtte.