Norsk besøg

HJØRRING:I denne uge har Hjørring Kommune haft besøg af en række norske skolebibliotekarer, som har ladet sig inspirere af kolleger i Hjørring. Skolebibliotekarern kommer fra Hjørrings venskabsby Kristianssand og var i Hjørring torsdag og fredag i denne uge. Det nordiske besøg kom i stand gennem skolebibliotekar på Bagterpskolen, Birgitte Møldrup, som under Foreningen Nordens møde på Island i september måned sidste år havde lejlighed til at udveksle skolebibliotekar-erfaringer med Geir Engen fra Kristianssands skolevæsen. Gæsterne besøgte Bagterpskolen, hvor skolens inspektør Palle B. Kristensen fortalte om intentionerne med skolebiblioteker i folkeskoleregi. Birgitte Møldrup orienterede desuden om skolens medieplan og samarbejdet med læsekonsulenter. Kommunens koordinerende skolebibliotekar Hans Hovaldt fortalte om sine arbejdsopgaver. Der blev også til et besøg på Amtscentralen på Skolevangen, hvor lederen Søren Svendsen viste gæsterne rundt. Sidste biblioteksbesøg var børnebiblioteket, hvor børnebibliotekarerne Annie Steen Petersen og Gitte Larsen viste rundt og fortalte om samarbejdet med skolerne. De norske gæster fik også lejlighed til at besøge Vendsyssel Historiske Museums afdeling i Mosbjerg, en spadseretur gennem Hjørring, besøg på et af Hjørrings museer og en rundvisning med koncert i Sct. Catharinæ Kirke.

Forsiden