Norsk cand.san. fra Bindslev

} KANDIDAT: Sundhedsplejerske Anne Hoffmeyer Wæhrens, tidligere bosat i Bindslev, har ved medicinsk fakultet ved Universitet i Oslo taget graden cand.san. Specialet er skrevet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse af nybagte forældres opfattelse af den norske sundhedsplejes nuværende information/kommunikation og af et supplerende internetbaseret tilbud. Anne H. Wæhrens har samarbejdet med projektet "helsestasjonen.no", et udviklingsprojekt som er støttet af Sosial- og Helsedirektoratet i Norge. En gruppe mødre og en gruppe fædre deltog i undersøgelsen, som havde et forløb på tre måneder og som bestod af henholdsvis fokusgrupper, virtuelle fokusgrupper og telefoninterviews. Det teoretiske udgangspunkt for specialet var brugermedvirkning og centrale begreber som "empo-werment" og "health literacy". Fra januar 2005 er Anne H. Wæhrens ansat som sygeplejefaglig koordinator/leder ved Barneklinikken, Rikshospitalet i Oslo. } SPROGCENTER: Det tværkommunale samarbejde mellem de fire kommuner i den kommende Nordvestvensysselske storkommune blomstrer allerede på en række områder. Således godkendte Socialudvalget i Hirtshals på sit seneste møde en ny samarbejdsaftale vedrørende sprogundervisning. Hidtil har Sprogcenter Vendsyssel været drevet i et tværkommunalt samrbejde mellem ialt ni kommuner. Fem af disse meddelte imidlertid tidligere, at man ønskede at træde ud af samarbejdet. Det betød, at de fire resterende kommuner, Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring valgte at fortsætte samarbejdet. En styregruppe med repræsentanter fra alle fire kommuner er så kommet frem til et grundlag for det videre samrbejde foreløbig frem til og med 2007. Et grundlag eller en samrbejdsaftale, som af socialforvaltningen i Hirtshals er kaldt et solidt fundament. Og socialudvalget havde da heller ikke svært ved at anbefale aftalen for økonomiudvalg og byråd. } MUSISK LEDELSE: Efter Leif Jakobsen som tidligere omtalt, har valgt at fratræde som leder af Den Musikske Skole iHirtshals Kommune, indtræder souschef Mads Bak som midlertidig leder fra 1. januar 2005. Mads bak er ikke ukendt med lederjobbet, idet han tidligere har været konstitueret som leder af musikskolen. Mads Bak er 31 år, uddannet i musikvidenskab på Aalborg Universitet og er i øjeblikket i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Mads bak bor i hirtshals sammen med sinhustru Maja og sønnen Magnus på tre måneder.Ledelsesopgaven i Den Musikske Skole omfatter såvel den tidligfere ungdomsskole, som den tidligere musikskoel, der i foråret blev samlet organisatorisk med fælles ledelse. Det forventes, at der kan foretages stillingsopslag først i det nye år.