Forbrugerforhold

Norsk gas sikrer forsyningen

Naturgassens motorvej tværs gennem fem nordjyske kommuner

NORDJYLLAND:De nordjyske gasforbrugere kan sove lidt roligere om natten, hvis planerne om en direkte rørledning mellem Norge og Nordjylland bliver ført ud i livet. Forbindelsen til den norske naturgas vil betyde sikrere forsyning - ikke alene i Nordjylland, men hele Danmark og resten af Nordeuropa. I går blev fem nordjyske kommuner kontaktet af Energinet.dk, der står for forsyning af både el og gas i hele Danmark. De fem kommuner blev præsenteret for planerne om at etablere naturgassens motorvej tværs gennem Vendsyssel og Himmerland, så gassen fra de norske oliefelter kan blive distribueret rundt i det nordlige Europa i takt med, at gassen fra de danske oliefelter i Nordsøen begynder at klinge ud. - Det vil betyde fantastisk meget for forsyningssikkerheden at få en direkte gasforbindelse til Norge. Ellers risikerer vi inden for en overskuelig årrække at være totalt afhængig af gas, som bliver ført til Danmark via ledninger sydfra, siger Henrik Iversen, direktør i Naturgas Midt/Nord, der har som sin fornemste opgave at skaffe nordjyderne billigst muligt gas. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen begynder at klinge af efter 2010. Hvis tingene går som planlagt, vil den norske naturgas via metertykke rør strømme tværs under Skagerrak og ned gennem Nordjylland to år senere. - Jeg tør ikke garantere, at det automatisk betyder billigere naturgas til de nordjyske forbrugere. Men under alle omstændigheder er det en stor fordel ikke at være afhængig af en enkelt forsyningslinje. Samtidig betyder det jo, at vi får adgang til langt flere udbydere, og det i sig selv giver øger konkurrence til gavn for forbrugerne, påpeger Henrik Iversen. Mange nordjyder er i dag koblet på naturgassen. Nogle helt frivilligt, andre under tvang for at sikre afsætningen, da naturgasledningen op gennem Himmerland og det midt- og vestlige Vendsyssel blev etableret i 1980’erne. Mens de eksisterende gasledninger i Nordjylland udelukkende er et distributionsnet, som sørger for at gassen kommer ud til kunderne, er den planlagte nye gasledning fra Frederikshavn i Nord til Lille Torup ved Viborg i syd udelukkende et forsyningsnet. Ingen langs den nye rørledning vil blive tvunget til at aftage naturgas, sådan som det skete for 15-20 år siden, da naturgasfyrede barmarksværker skød op i hver eneste lille landsby op gennem Himmerland via Aalborg til Hirtshals, hvor proppen blev sat i. Hvis den norske gasforbindelse bliver til noget, vil det under alle omstændigheder betyde en dobbeltgardering for forbrugerne i Vendsyssel. Som en slags sidegevinst er det planen at koble Vendsyssel direkte på ledningen fra Norge, så landsdelen er garderet i tilfælde af uheld på den eksisterende ledning op gennem Himmerland. - Vi har godt nok lige tjekket hele forbindelsen, og alt er i den skønneste orden. Risikoen for, at der sker afbrydelser på strækningen op gennem Nordjylland er altså teoretisk. Men det er altid godt med en gardering, siger Søren Hylleberg, der er teknisk direktør i Naturgas Midt/Nord. Også han ser det som en stor fordel for både kunder og Midt/Nord, hvis Nordjylland og resten af Nordeuropa får direkte gasforbindelse med Norge. - Min opgave er at sørge for, at gassen kan komme ud til forbrugerne i det midt- og nordjyske. Men vi er altid interesserede i, at forsyningssikkerheden er så stor som mulig, og at kunderne får gassen så billigt som muligt. Det vil en rørledning fra Norge til Nordjylland være med til at sikre.